Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 O relacji Niemysłowice-Szybowice w km 0+0,017,08 do 2+239,18

Powiat Prudnicki  przestąpił do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1612 O relacji Niemysłowice-Szybowice w km 0+0,017,08 do 2+239,18”  na którą otrzymał dofinansowanie z  budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W finansowaniu zadania udział bierze Gmina Prudnik, która przeznaczyła środki finansowe w wysokości 200 000,00zł

Wykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku 2222m poprzez: poszerzenie jezdni do szerokości 5m w terenie zabudowanym oraz 5,5m w terenie niezabudowanym wraz z remontem i wzmocnieniem istniejącej nawierzchni jezdni. Nastąpi uzupełnienie podbudowy drogi oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej. W ramach zadania wykonana zostanie budowa chodnika i zjazdów z kostki betonowej, zjazdów z mieszanki asfaltowej oraz kruszyła łamanego, zmodernizowane zostaną przepusty rurowe, nastąpi odmulanie i profilowanie rowów oraz remont kanału deszczowego.

W obecnej chwili powierzchnia jest mocno zdeformowana, posiada liczne ubytki, spękania i nierówności, które stanowią niebezpieczeństwo zarówno w ruchu drogowym, jak i pieszym. Cieszy fakt, iż dzięki dobrze przygotowanym wnioskom udało się pozyskać dofinansowanie na drogę, która wymaga natychmiastowej modernizacji.

Prace mają zakończyć się z początkiem listopada br.

Wartość zadania 1 912 036 zł, wkład Powiatu Prudnickiego 756 018zł, wkład Gminy Prudnik 200 000zł, dofinansowanie z budżetu państwa 965 018zł

 

 

W dniu 6 września 2017r. o godzinie 13.00 nastąpiło uroczyste otwarcie i pobłogosławienie i oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej relacji Niemysłowice -Szybowice. Projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 O relacji Niemysłowice-Szybowice w km 0+0,017,08 do 2+239,18” był współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Prace rozpoczęły się na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Ich zakończenie zostało początkowo zaplanowane na listopad 2017r., jednakże Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga z Jaryszowa, tak sprawnie prowadziło roboty, że zadanie zostało sfinalizowane z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 926 798,05 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 963 399,02 zł. Powiat Prudnicki zainwestował w ten projekt 763 399,03 zł, natomiast Gmina Prudnik –
200 000,00 zł.

W wydarzeniu uczestniczyła m.in. wicewojewoda Violetta Porowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Prudniki – Zbigniew Kosiński, posłanka Katarzyna Czochara, przedstawiciele Zarządu Powiatu Prudnickiego, Radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz sołtysi Szybowic i Niemysłowic.