Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2011 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania firmie ecoBionica Zuzanna Bożek 43-450 Ustroń, ul. Gałczyńskiego 19 pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych trzeciorzędowych i czwartorzędowych za pomocą studni nr 4 (działka nr 731 mapa 13 obręb Biała) w łącznej ilości:
Qśrd = 640,0 m3/d
Qmaxd = 1024 m3/d
Qmaxh = 66,7 m3/h
 
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-12-09