Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 listopada 2011 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania Powiatowi Krapkowickiemu z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1 pozwolenia wodnoprawnego na:
1.       budowę studni chłonnej Sch-1 na działce nr 202 mapa 2 obręb Dziedzice stanowiącej pas drogi powiatowej nr 1207 O (km drogi 8+881) o następujących parametrach:
a) średnica wewnętrzna            Ø1200mm
b) głębokość                             2500mm
c) rzędna terenu                       183,05m n.p.m.
d) rzędna dna                           180,55m n.p.m.
e) współrzędne geograficzne:
- 50° 28' 43.86” szerokości geograficznej północnej
- 17° 46' 47.33” długości geograficznej wschodniej
2.       odprowadzanie poprzez studnię chłonną S-Ch1 do ziemi wód opadowych i roztopowych zebranych z obszaru odcinka drogi powiatowej nr 1207 O w miejscowości Dziedzice w ilości:
Qśrd = 0,98 m3/d
Qmax = 4,23 m3/h
 
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.
 
 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-11-30