Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2017

PDFZarządzenie Nr 1-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 9.01.2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej - Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich w 2017 r..pdf (83,01KB)
PDFZarządzenie Nr 2-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 16.01.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro....pdf (190,72KB)
PDFZarządzenie Nr 3-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 18.01.2017r. w sprawie wyznaczenia zespołu pracowników do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.pdf (94,16KB)
PDFZarządzenie Nr 4-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 19.01.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (85,53KB)
PDFZarządzenie Nr 5-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 19.01.2017r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim.pdf (175,37KB)
PDFZarządzenie Nr 6-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 24.01.2017r. w sprawie zasad zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok.pdf (225,18KB)
PDFZarządzenie Nr 7-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 24.01.2017r. w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (130,00KB)
PDFZarządzenie Nr 8-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 26.01.2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku w 2017 roku.pdf (80,88KB)
Zarządzenie Nr 9-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 27.01.2017r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2017 roku
PDFZarządzenie Nr 10-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 2.02.2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania w Domu Pomocy Społecznej w 2017 r..pdf (77,95KB)
PDFZarządzenie Nr 11-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 3.02.2017r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania wytwarzanej dokumentacji przez Wydziały Starostwa i samodzielne stanowiska pracy do archiwum zakładowego..pdf (102,67KB)
PDFZarządzenie Nr 12-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 3.02.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury noboru.pdf (102,91KB)
PDFZarządzenie Nr 13-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 7.02.2017r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (106,58KB)
PDFZarządzenie Nr 14-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 7.02.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołowania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu.pdf (98,90KB)
PDFZarządzenie Nr 15-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 14.02.2017r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Prudniku komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej....pdf (109,97KB)
PDFZarządzenie Nr 16-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 14.02.2017r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Prudniku komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej....pdf (111,41KB)
PDFZarządzenie Nr 17-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 14.02.2017r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Prudniku komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się archiwum zakładowym akt dokumentacji niearchiwalnej....pdf (117,74KB)
PDFZarządzenie Nr 18-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 15.02.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (100,83KB)
PDFZarządzenie Nr 19-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 7.03.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomość stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dytmarowie, gmina Lubrza....pdf (149,17KB)
PDFZarządzenie Nr 20-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 9.03.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu.pdf (98,54KB)
PDFZarządzenie Nr 21-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 13.03.2017r. w sprawie Regulaminu gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieniczno-sanitarnymi w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (130,67KB)
PDFZarządzenie Nr 22-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 13.03.2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy w Grabinie w 2017 r..pdf (80,90KB)
PDFZarządzenie Nr 23-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 13.03.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (127,74KB)
PDFZarządzenie Nr 24-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 14.03.2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą..pdf (97,98KB)
PDFZarządzenie Nr 25-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 23.03.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (99,07KB)
PDFZarządzenie Nr 26-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 24.03.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (241,54KB)
PDFZarządzenie Nr 27-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 10.04.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania oceny stanu, ustalania sposobu zagospodarowania i likwidacji majątku Starostwa oraz w sprawie...pdf (134,92KB)
PDFZarządzenie Nr 28-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 11.04.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieniczno-sanitarnymi w Starostwie....pdf (114,44KB)
PDFZarządzenie Nr 29-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 26.04.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na stanowiskach pracy w Starostwie....pdf (90,94KB)
PDFZarządzenie Nr 30-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 2.05.2017r. zmieniające zarządzanie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (101,02KB)
PDFZarządzenie Nr 31-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 2.05.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (102,55KB)
PDFZarządzenie Nr 32-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 15.05.2017r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim.pdf (88,34KB)
PDFZarządzenie Nr 32a-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 4.05.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (106,04KB)
PDFZarządzenie Nr 34-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 18.05.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (101,07KB)
PDFZarządzenie Nr 35-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 17.05.2017r. zmieniające zarzadzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu.pdf (86,72KB)
PDFZarządzenie Nr 36-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 15.05.2017r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostka ewidencyjna Biała - Miasto.pdf (500,94KB)
PDFZarządzenie Nr 37-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 17.05.2017r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Dostosowanie gmachu głównego Starostwa Powiatowego w Prudniku do potrzeb osób niepełnosprawnych....pdf (185,13KB)
PDFZarządzenie Nr 38-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 31.05.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (105,44KB)
PDFZarządzenie Nr 39-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 1.06.2017r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Instalacja systemu sygnalizacji w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku.pdf (180,58KB)
Zarządzenie Nr 40-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 1.06.2017r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Prudniku pk. "LAS 2017"
PDFZarządzenie Nr 41-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 1.06.2017r. w sprawie powołania Komisji przyznającej dofinansowanie do opłat wnoszonych przez nauczycieli za różne formy kształtowania i doskonalenia zawodowego w I turze 2017 r..pdf (108,19KB)
PDFZarządzenie Nr 43-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 8.06.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (104,86KB)
PDFZarządzenie Nr 45-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 19.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (87,17KB)
Zarządzenie Nr 46-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 19.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu Stałego Dyżuru Starosty Prudnickiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
PDFZarządzenie Nr 47-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 26.06.2017r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej.pdf (107,25KB)
PDFZarządzenie Nr 48-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 30.06.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (95,94KB)
PDFZarządzenie Nr 49-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 5.07.2017r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (239,70KB)
PDFZarządzenie Nr 50-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 5.07.2017r. zmieniające zarządzanie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na stanowiskach pracy w Starostwie....pdf (59,07KB)
PDFZarządzenie Nr 51-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.pdf (345,35KB)
PDFZarządzenie Nr 53-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 7.08.2017r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w Prudniku ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.pdf (169,80KB)
PDFZarządzenie Nr 54-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 7.08.2017r. w sprawie wprowadzenia do stosowania zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.pdf (4,06MB)
PDFZarządzenie Nr 55-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 7.08.2017r. w sprawie stanowisk i rodzaju prac zleconych z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.pdf (251,98KB)
PDFZarządzenie Nr 56-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 8.08.2017r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 O wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji.pdf (271,36KB)
PDFZarządzenie Nr 57-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 11.08.2017r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (199,17KB)
PDFZarządzenie Nr 58-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 28.08.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (180,38KB)
PDFZarządzenie Nr 59-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 28.08.2017r.w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (210,35KB)
PDFZarządzenie Nr 61-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 29.08.2017r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Przebudowa placu na plac manewrowy wraz z dojazdem na terenie CKZiU w Prudniku ul.pdf (307,40KB)
PDFZarządzenie Nr 62-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 31.08.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich do pracy.pdf (200,70KB)
PDFZarządzenie Nr 63-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 7.08.2017r..pdf (1,81MB)
PDFZarządzenie Nr 64-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 4.09.2017r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa placu na plac manewrowy oraz dojazdu do placów manewrowych wraz ze zjazd.pdf (302,73KB)
PDFZarządzenie Nr 65-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 4.09.2017r. w sprawie przeprowadzenia pomiaru stanu trzeźwości pracowników Starostwa Powiatowego w prudniku.pdf (905,92KB)
PDFZarządzenie Nr 66-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 12.09.2017r. zmieniające zarządzanie w sprawie składku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (165,25KB)
PDFZarządzenie Nr 67-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 13.09.2017r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O wraz infrastruktórą towarzyszącą relacji Bi.pdf (323,24KB)
PDFZarządzenie Nr 68-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 21.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą..pdf (185,13KB)
PDFZarządzenie Nr 69-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 21.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (185,13KB)
PDFZarządzenie Nr 70-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 2.10.2017r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r..pdf (158,49KB)
PDFZarządzenie Nr 71-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 3.10.2017r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (298,76KB)
PDFZarządzenie Nr 72-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 10.10.2017r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (302,37KB)
PDFZarządzenie Nr 73-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 13.10.2017r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Przebudowa obiektu mostowego o JNI 01011348 w ciągu drogi powiatowej nr 1250 O na.pdf (273,80KB)
PDFZarządzenie Nr 74-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 19.10.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowowawczą.pdf (163,36KB)
PDFZarządzenie Nr 75-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 14.11.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (174,48KB)
PDFZarządzenie Nr 76-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 20.11.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia intrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na stanowiskach pracy.pdf (916,93KB)
PDFZarządzenie Nr 77-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 13.12.2017r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części obiektu na potrzeby pracowni hotela.pdf (427,31KB)
PDFZarządzenie Nr 79-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 18.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (611,24KB)
PDFZarządzenie Nr 80-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 19.12.2017r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. oceny i monitoringu realizacji Strategii Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030.pdf (656,48KB)
PDFZarządzenie Nr 81-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (323,85KB)
PDFZarządzenie Nr 82-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (713,52KB)
PDFZarządzenie Nr 83-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (305,92KB)
PDFZarządzenie Nr 84-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 20.12.2017r. w sprawie powołania Komisji przyznającej dofinansowanie do opłat wznoszonych przez nauczycieli za różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego w II tu.pdf (213,47KB)
PDFZarządzenie Nr 85-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 22.12.2017r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (4,73MB)
PDFZarządzenie Nr 86-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 22.12.2017r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018r..pdf (154,46KB)
PDFZarządzenie Nr 87-2017 Starosty Prudnickiego z dnia 29.12.2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części obiektu na.pdf (538,39KB)