Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj:
1.       budowę oraz przebudowę rowów przydrożnych wraz z wykonaniem przepustów na tych rowach,
2.       budowę wylotów drenażu francuskiego do rowów przydrożnych
w związku z planowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz – Biała.
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530. 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-11-14