Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Głogówek

Zarząd Powiatu w Prudniku działając art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.) podaje do wiadomości publicznej, że wyznaczył do udostępnienia z zasobu Powiatu Prudnickiego część nieruchomości położonej w Głogówku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 837/8 k.m. 7 o powierzchni 0.2651 ha, na której znajduje się budynek w części stanowiący przedmiot umowy dzierżawy z podmiotem: "NIRO" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie, ul. Ścinawska 37. Udostępnienie polega na zawarciu kolejnej umowy dzierżawy do dnia 30-04-2020 r. w trybie bezprzetargowym, z tym podmiotem na podstawie art. art.37 ust.4 ugn. Stosowna uchwała Rady Powiatu została podjęta w dniu 31-03-2017 r.

W związku z powyższym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 oraz w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Parkowej 10 a także na stronach internetowych Powiatu oraz na stronach biuletynu informacji publicznej wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

PDFWykaz Niro.pdf (434,65KB)