Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2017

Strona archiwalna

 

Lp. Numer sprawy Data dokonania zgłoszenia Imię i nazwisko albo nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres projektowanego obiektu Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu
 Informacja
o dacie wniesienia sprzeciwu
1 AB-II.6743.4.2.2017 12.01.2017 Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Prudniku
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej Niemysłowice, dz. nr 484/3, 484/1, 677/1, 482/1, 482/3 Nie wniesiono sprzeciwu

 

 

2 AB-II.6743.4.13.2017 07.02.2017 Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Prudniku
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
Budowa sieci wodociągowej Prudnik, ul. Poniatowskiego dz. nr 6, 7, 1416/9, 1195/9 Nie wniesiono sprzeciwu  
3 AB-IV.6743.1.27.2017 17.03.2017 Gmina Biała Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego Pogórze, ul. Szkolna 898/187, 821/187 Nie wniesiono sprzeciwu  
4 AB-V.6743.3.8.2017 29.03.2017 Gmina Lubrza Budowa sieci wodociągowej Lubrza, ul. Dożynkowa dz. nr 426/1 Nie wniesiono sprzeciwu  
5 AB-II.6743.4.72.2017 18.05.2017 Marek Budka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Prudnik, ul. Soboty dz. nr 666/18, 667/18, 668/18, 669/18, 670/2, 19 Nie wniesiono sprzeciwu  
6 AB-II.6743.4.79.2017 26.05.2017 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych Łąka Prudnicka, ul. Topolowa dz. nr 240/8, 240/58, 240/62, 240/7, 240/61, 240/57 Nie wniesiono sprzeciwu  
7 AB-II.6743.4.112.2017 11.07.2017 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej 0,4 kV do zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej Prudnik, ul. Soboty, dz. nr 4/20, 670/2, 4/113, 665/18 Nie wniesiono sprzeciwu  
8 AB-II.6743.4.111.2017 14.07.2017 Andrzej Frukacz Małgorzata Pudełko Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami wod-kan Prudnik, ul. Nyska, dz. nr 2072/5, 2845/1, 2846/1, 2847/1, 2640/1, 2639/1 Nie wniesiono sprzeciwu  
9 AB-II.6743.4.113.2017 17.07.2017 Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej 2xDN65 wraz z przyłączem 2xDN25 Prudnik, ul. Traugutta, 9 - 10, dz. nr 890/391, 1785/391, 1080/388, 496/387, 495/386, 854/446, 1649/357 Nie wniesiono sprzeciwu  
10 AB-II.6743.4.114.2017 17.07.2017 Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej 2xDN65 wraz z przyłączem 2xDN25 Prudnik, ul. Młyńska 53 - 51, dz. nr 1157/179, 1213/175 Nie wniesiono sprzeciwu  
11 AB-II.6743.4.120.2017 09.08.2017 Andrzej Szydłowski Budowa przyłącza wodociągowego oraz sieci wodociągowej do budynków usługowych Prudnik, ul. Przemysłowa dz. nr 1686/114, 2864/114, 2863/114, 2827/114, 2828/114 Nie wniesiono sprzeciwu  
12 AB-II.6743.4.128.2017 05.09.2017 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej typu: MRw-bpp 20/630-10 wraz z przebudową elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV Prudnik, ul. Nyska dz. nr 1978/140, 1980/142, 1986/140, 1997/140, 1998/140 Nie wniesiono sprzeciwu  
13 AB-II.6743.4.147.2017 17.11.2017 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych Prudnik, ul. Generała Andersa dz. nr 2033, 2034, 2002/161, 2004/161 Nie wniesiono sprzeciwu