Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 30 sierpnia 2011 r. pana Mariusza Szczęśniaka – RELACOM Sp. z o.o. ul. Grabieniec 13, 91-140 Łódź pełnomocnika Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablem światłowodowym telekomunikacyjnym o średnicy 10 mm w rurze osłonowej fi 40 mm pod dnem Potoku Czarnego w km 2+510 (działka nr 966 km. 6 obręb Chrzelice).
 
 
            Zgodnie z art. 73§1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo przeglądać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10, piętro III akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
           
 

Informację wytworzył(a) : Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-09-12