Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu- Moszczanka

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu gminnego stanowiącego działkę nr 828, k.m. 11, obręb Moszczanka biegnącego wzdłuż drogi gminnej (działka nr 826/1, k.m. 11, obręb Moszczanka) polegającej na zarurowaniu rowu otwartego na długości 5,20 m w celu wykonania zjazdu indywidualnego na działkę nr 845/1, k.m. 11, obręb Moszczanka o parametrach:

- kształt przekroju                              rurowy

- materiał                                            rura żelbetowa

- długość                                            5,20m

- średnica wewnętrzna                       600mm

- rzedną dna wlotu                             299,07m n.p.m.

- rzędna dna wylotu                           299,05m n.p.m.

- podsypka z pospółki                        25 cm

Przepust zakończony obustronnie murkiem żelbetowym o gr. 20 cm.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.