Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postę[powania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 2 sierpnia 2011 r. (uzupełnionego w dniu 17 sierpnia 2011r.) pana Wincentego Napiórkowskiego – Usługi Projekty i Nadzory z Prudnika będącego pełnomocnikiem Gminy Głogówek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłączem wodociągowym metodą przewiertu sterowanego pod dnem cieku Młynówka w km 0+060 w miejscowości Rzepcze gm. Głogówek.
 
            Zgodnie z art. 73§1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo przeglądać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10, piętro III akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-08-29