Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O relacji Zwiastowice – Ucieszków w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego

POWIAT BĘDZIE PRZEBUDOWYWAŁ DROGĘ RELACJI ZWIASTOWICE-UCIESZKÓW

Sukcesem zakończyły się starania Powiatu Prudnickiego o dofinansowanie kolejnej inwestycji drogowej. W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” pozyskano dofinansowanie z budżetu Państwa w wysokości 474 400,00 PLN na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O relacji Zwiastowice – Ucieszków w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego”. Całkowita wartość przedmiotowego zadania opiewa na kwotę 948 800,00 PLN. Dotacja obejmuje 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 50% pokryje Powiat Prudnicki ze środków własnych. Celem w/w „Programu” jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1211 O relacji Zwiastowice – Ucieszków na odcinku 1635 mb. Nastąpi wzmocnienie nawierzchni jezdni, budowa chodników na odcinku 193 mb i zatoki autobusowej z peronem przystankowym oraz innych elementów infrastruktury, takich jak zjazdy indywidualne na posesje oraz drogi boczne. Zakłada się osiągnięcie następujących parametrów: szerokość jezdni – 5 m, szerokość pasa ruchu – 2,5 m (zarówno na terenie zabudowy, jak i poza nim), szerokość pobocza – 1 m, szerokość chodnika – 2 m. Przedmiotowa inwestycja ma znaczenie dla usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy obszarem objętym projektem (wsie: Zwiastowice, Ucieszków, Trawniki, Gościęcin) a innymi ośrodkami w regionie i poza nim (Biała, Prudnik, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Głubczyce oraz z granica Państwa).