Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2016-06-09 Konsultacje projektu uchwały Rady Pow. w Prudniku zm. uchwałę w sprawie uchwalenia programu współ. Powiatu Prud. z org. pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolont. na rok 2016

Na podstawie Uchwały Nr 97/256/2016 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 08 czerwca 2016r. zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego  z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


  Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

1. Termin konsultacji: 10.06.2016r. - 01.07.2016r.

2. Termin wyrażenia opinii i wniosków przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o przeprowadzeniu konsultacji.

3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie i wnioski przesłać w postaci pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Prudniku , bądź elektronicznej na adres e-mail:

4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego.

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Prudniku– osoba do kontaktu Agnieszka Zagórska-Naczelnik Wydziału, tel. (77) 438 17 23.

PDFUchwała Zarządu Powiatu Nr 97-256-2015 z dnia 08 czerwca 2016r..pdf (198,71KB)
PDFProjekt Uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o dział. pożytku pub. i o wolontariacie.pdf (34,06KB)