Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 14 lutego 2011r. Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Budownictwa „AKWEDUKT” z siedzibą w Opolu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Osobłogi w km 17+400 dla potrzeb małej elektrowni wodnej zlokalizowanej w miejscowości Rzepcze tj. na:
1.       piętrzenie wody na jazie na rzece Osobłoga w km 17+400 do rzędnej max 182,40 m n.p.m. oraz piętrzenie wody na kanale młynówki w km 0+210 do rzędnej max 182,0 m n.p.m.
2.       zwrotny pobór wody powierzchniowej z rzeki Osobłoga kanałem otwartym – młynówką w ilości:
Qmax = 8 172,0 m3/h, Qmax = 2,27 m3/s
Qśrd = 127 440,0 m3/dobę
3.       odprowadzenie wody z siłowni kanałem otwartym do rzeki Osobłoga w km 16+235 w ilości:
Qmax = 8 172,0 m3/h, Qmax = 2,27 m3/s
Qśrd = 127 440,0 m3/dobę
 
 
            Zgodnie z art. 73§1 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo w terminie do dnia 15 kwietnia 2011r. przeglądać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Prudniku pokój, 209 akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.


Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-03-28