Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2016

PDFZarządzenie Nr 1-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 7 stycznia 2016r w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej - ORiOP w Racławicach Śląskich w 2016r.pdf (409,43KB)
PDFZarządzenie Nr 2-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 8 stycznia 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (444,33KB)
PDFZarządzenie Nr 3-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 20 stycznia 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (491,79KB)
PDFZarządzenie Nr 4-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Bezpieczeństwa Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (382,32KB)
PDFZarządzenie Nr 5-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2016r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (477,69KB)
PDFZarządzenie Nr 6-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2016r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (463,15KB)
Zarządzenie Nr 7-2016 Starosty Prudnickiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku
PDFZarządzenie Nr 8-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 1 lutego 2016r w sprawie ustalenia terminarza przekazywania wytwarzanej dokumentacji przez Wydziały Starostwa i samodzielne stanowiska pracy do archiwum zakładowego.pdf (520,06KB)
PDFZarządzenie Nr 9-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 1 lutego 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy obowiązujących...pdf (1,44MB)
PDFZarządzenie Nr 10-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 29 stycznia 2016r w sprawie badania satysfakcji pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (555,64KB)
PDFZarządzenie Nr 11-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 1 lutego 2016r w sprawie zasad awansowania pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (872,31KB)
PDFZarządzenie nr 12-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 1 lutego 2016r w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca z Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w 2016r.pdf (384,61KB)
PDFZarządzenie Nr 13-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 2 lutego 2016r w sprawie powołania Komisji odbiorowej przerwanych robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 o relacji Dobroszewice - Olszynka.pdf (560,89KB)
PDFZarządzenie Nr 14-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 1 lutego 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (1,34MB)
PDFZarządzenie Nr 15-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 12 lutego 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.pdf (377,17KB)
PDFZarządzenie Nr 16-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 22 lutego 2016r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia pracedury naboru.pdf (446,36KB)
PDFZarządzenie Nr 17-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 23 lutego 2016r w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (763,30KB)
PDFZarządzenie Nr 18-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 23 lutego 2016r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku - do 30 000e....pdf (1,05MB)
PDFZarządzenie Nr 19-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 29 lutego 2016r w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 20106 roku.pdf (391,06KB)
PDFZarządzenie Nr 20-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 29 lutego 2016r w sprawie organizacji systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (1 006,89KB)
PDFZarządzenie Nr 21-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 1 marca 2016r w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt.pdf (548,91KB)
PDFZarządzenie Nr 22-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 1 marca 2016r w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (838,80KB)
PDFZarządzenie Nr 23-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 15 marca 2016r w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2016r Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabinie w 2016r.pdf (401,87KB)
PDFZarządzenie Nr 24-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 16 marca 2016r w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Prudnickiego.pdf (879,56KB)
PDFZarządzenie nr 25-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 21 marca 2016r w sprawie powołania zaspołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w Prudniku ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.pdf (419,38KB)
PDFZarządzenie Nr 26-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 24 marca 2016r w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (456,31KB)
PDFZarządzenie Nr 27-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 24 marca 2016r w sprawie Regulaminu uroczystego przemarszu orkiestry dętej wraz z mażoretkami z okazji XXII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków....pdf (1,04MB)
PDFZarządzenie Nr 28-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 4 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf (53,27KB)
PDFZarządzenie Nr 28a-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (62,91KB)
PDFZarządzenie Nr 29-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 5 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji....pdf (72,87KB)
PDFZarządzenie Nr 30-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej na rzecz Powiatu Prudnickiego wraz z jednostkami organizacyjnym.pdf (331,83KB)
PDFZarządzenie Nr 31-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 15 kwietnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku.pdf (39,11KB)
PDFZarządzenie Nr 32-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 4 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku.pdf (41,49KB)
PDFZarządzenie Nr 33-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 4 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Starosty Prudnickiego.pdf (57,60KB)
PDFZarządzenie Nr 34-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 17 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej.pdf (59,73KB)
PDFZarządzenie Nr 35-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 17 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji przyznającej dofinansowanie do opłat wnoszonych przez nauczycieli za różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego w I turze 2016 r..pdf (48,80KB)
PDFZarządzenie Nr 36-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 17 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (51,33KB)
PDFZarządzenie Nr 37-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (66,48KB)
PDFZarządzenie Nr 38-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 27 maja 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (62,96KB)
PDFZarządzenie Nr 39-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 27 maja 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (62,29KB)
PDFZarządzenie Nr 40-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 27 maja 2016r. w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (73,62KB)
PDFZarządzenie Nr 41-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej.pdf (103,26KB)
PDFZarządzenie Nr 42-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Gmachu Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Parkowej 10..pdf (65,04KB)
PDFZarządzenie Nr 43-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 5 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf (58,44KB)
PDFZarządzenie Nr 44-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 5 lipca 2016r. zmieniające zarządzanie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.pdf (34,66KB)
PDFZarządzenie Nr 44a-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 20 lipca 2016r. zmieniające zarządzanie w sprawie wprowadzenia procedury i powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach....pdf (81,87KB)
PDFZarządzenie Nr 45-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (46,75KB)
Zarządzenie Nr 46-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu Stałego Dyżuru Starosty Prudnickiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
PDFZarządzenie Nr 47-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 27 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (308,71KB)
PDFZarządzenie Nr 48-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 27 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia oceny stanu, ustalenia sposobu zagospodarowania i likwidacji majątku Starostwa oraz....pdf (56,32KB)
PDFZarządzenie Nr 49-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (54,99KB)
PDFZarządzenie Nr 50-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniające zarzączenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku.pdf (53,10KB)
PDFZarządzenie Nr 51-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.pdf (67,83KB)
PDFZarządzenie Nr 52-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 18 sierpnia 2016r. zmieniające zarzędzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz wprowadzenia regulaminu funkcjonowania strony Biuletynu....pdf (77,57KB)
PDFZarządzenie Nr 53-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie powołania składu Komisji Róży Progranicza.pdf (86,95KB)
PDFZarządzenie Nr 54-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu.pdf (62,76KB)
PDFZarządzenie Nr 55-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie powołania doraźnej Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury zapasów materiałów i towarów w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku w dniach....pdf (54,23KB)
PDFZarządzenie Nr 56-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie powołania doraźnej Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury zapasów materiałów i towarów w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej....pdf (50,58KB)
PDFZarządzenie Nr 57-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie powołania doraźnej Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury zapasów materiałów i towarów w Domu Dziecka w Głogówku w dniach 9 września....pdf (46,32KB)
PDFZarządzenie Nr 58-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie wyznaczenia zespołu pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku do przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf (33,91KB)
PDFZarządzenie Nr 59-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (150,47KB)
PDFZarządzenie Nr 60-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (151,53KB)
PDFZarządzenie Nr 61-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 15 września 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.pdf (35,62KB)
PDFZarządzenie Nr 62-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 19 września 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (99,82KB)
PDFZarządzenie Nr 63-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 19 września 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (44,36KB)
PDFZarządzenie Nr 64-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 20 września 2016r. w sprawie powołania osób zobowiązanych do przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (85,81KB)
PDFZarządzenie Nr 65-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 22 września 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (73,61KB)
PDFZarządzenie Nr 66-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 10 października 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (56,64KB)
PDFZarządzenie Nr 67-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 10 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (152,32KB)
PDFZarządzenie Nr 68-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 17 października 2016r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na stanowisku pracy w Starostwie Powiatowym....pdf (380,09KB)
PDFZarządzenie Nr 69-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 17 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego słuzbę przygotowawczą dla kierowników jednostek....pdf (341,91KB)
PDFZarządzenie Nr 70-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 18 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku, o wartości nie przekracającej....pdf (54,19KB)
PDFZarządzenie Nr 71-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 18 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty....pdf (64,27KB)
PDFZarządzenie Nr 72-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej przeprowadzonej robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania częsci obiektu na potrzeby pracowni...pdf (90,40KB)
PDFZarządzenie Nr 73-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 16 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (74,79KB)
PDFZarządzenie Nr 74-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 16 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (75,43KB)
PDFZarządzenie Nr 75-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Rozbudowa z przebudową budynku mechanizacji na potrzeby pracowni gastronomicznej oraz....pdf (94,94KB)
PDFZarządzenie Nr 76-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbe przygotowawczą.pdf (52,48KB)
PDFZarządzenie Nr 77-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (60,74KB)
PDFZarządzenie Nr 80-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O relacji Zwiastowice - Ucieszków na odcinku od....pdf (92,20KB)
PDFZarządzenie Nr 81-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 30 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania ekwiwalentu za pranie i czyszczenie odziezy roboczej i obuwia roboczego w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (58,45KB)
PDFZarządzenie Nr 83-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji przyznającej dofinansowanie do opłat wnoszonych przez nauczycieli za różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego w II turze 2016 r..pdf (57,87KB)
PDFZarządzenie Nr 84-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 21 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dofinansowania pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.pdf (48,04KB)
PDFZarządzenie Nr 85-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (224,20KB)
PDFZarządzenie Nr 86-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (197,92KB)
PDFZarządzenie Nr 87-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (90,76KB)
PDFZarządzenie Nr 88-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie Powiatu Prudnickiego.pdf (78,52KB)
PDFZarządzenie Nr 89-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (59,96KB)
PDFZarządzenie Nr 90-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Prudnickiego.pdf (95,30KB)