Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2015

PDFZarządzenie nr 1 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie powołania Zarządu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz wprowadzenia regulaminu funcjonowania strony Biuletynu Informacji P1.pdf (1,40MB)
PDFZarządzenie nr 2 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2015 r..pdf (182,02KB)
PDFZarządzenie nr 3 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zapewnienia prawidłowej ewidencji prawnego zaaganżowania budżetu.pdf (308,06KB)
PDFZarządzenie nr 4 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w roku 2015.pdf (185,14KB)
PDFZarządzenie nr 5 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powołania Zespołu w celu dokonania oględzin zawartości dokumentacji aktowej.pdf (192,50KB)
PDFZarządzenie nr 6 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej Zakładowej Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (1,01MB)
PDFZarządzenie nr 7 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Grabinie w 2015.pdf (190,21KB)
PDFZarządzenie nr 8 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf (1,09MB)
PDFZarządzenie nr 9 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie oddelegowania przedstawicieli Powiaru Prudnickiego do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach pro.pdf (727,71KB)
PDFZarządzenie nr 10 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 04 luty 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (412,71KB)
PDFZarządzenie nr 11 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie powołowania komisji do dokonywania kontroli prawidłowości wykorzystania przez organizacje pozarządowe środków publicznych przekazanych.pdf (504,74KB)
PDFZarządzenie nr 12 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 10 lutego 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim.pdf (215,14KB)
PDFZarządzenie nr 13 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (234,51KB)
PDFZarządzenie nr 14 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie oddelegowania przedstawicieli Powiatu Prudnickiego do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramac.pdf (719,48KB)
PDFZarządzenie nr 14 a 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 26.01.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (563,45KB)

Zarządzenie nr 15/2015 - wyłączone z oublikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

PDFZarządzenie nr 16 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania wytwarzanej dokumentacji przez Wydziały Starostwa i samodzielne stanowiska pracy do archiwum zakład.pdf (548,63KB)
PDFZarządzenie nr 17 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sorawie powołania w Starostwie Powiatowym w Prudniku komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum zakładowym akt dokumen.pdf (254,28KB)
PDFZarządzenie nr 18 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. energii elektrycznej.pdf (1,63MB)
PDFZarządzenie nr 19 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 27.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (545,33KB)
PDFZarządzenie nr 20 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 27.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (562,36KB)
PDFZarządzenie nr 21 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 2 marca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowa.pdf (937,82KB)

Zarządzenie nr 22/2015 - wyłączone z oublikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 23/2015 - wyłączone z oublikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

PDFZarządzenie nr 24 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej - Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w.pdf (198,34KB)
PDFZarządzenie nr 25 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Gmachu Głównego Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76.pdf (17,25MB)
PDFZarządzenie nr 26 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie powołania składu zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (305,44KB)
PDFZarządzenie nr 27 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.pdf (235,83KB)
PDFZarządzenie nr 28 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 17 marca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (704,58KB)
PDFZarządzenie nr 29 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w Prudniku ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.pdf (209,28KB)
PDFZarządzenie nr 30 2015 Starosty Prudnickiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora powiatowego w zakresie przygotowania publicznych urz.pdf (275,27KB)
PDFZarządzenie nr 31 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad księgowania wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pra.pdf (602,84KB)
PDFZarządzenie nr 32 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zasad postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (460,16KB)
PDFZarządzenie nr 33 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów oraz zasad przygotowywania projektów umów w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (1,10MB)
PDFZarządzenie nr 34 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zarządu Redakcyjnego podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz uchwaleniu Regulaminu.pdf (293,20KB)
PDFZarządzenie nr 36 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu.pdf (202,27KB)
PDFZarządzenie nr 37 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie obiegu korespondencji wpływającej oraz korespondencji wychodzącej, tworzenia projektów pism w Starostwie Powiatowym w Prudniku oraz tworzenia.pdf (2,28MB)
PDFZarządzenie nr 38 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 11 maja 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim.pdf (210,91KB)
PDFZarządzenie nr 38a 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nykie 2020.pdf (1,09MB)
PDFZarządzenie nr 39 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie oddelegowania przedstawicieli Powiatu Prudnickiego do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach pro.pdf (932,92KB)
PDFZarządzenie nr 40 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie oddelegowania pracownika Starostwa Powiatowego w Prudniku do prac Biura Projektu pn. Partnerstwo Nyskie 2020.pdf (1,13MB)
PDFZarządzenie nr 42 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 27 maja 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie obiegu korespondencji wpływającej oraz korespondencji wychodzącej, tworzenia projektów pism w Starostwie Powiatow.pdf (234,76KB)
PDFZarządzenie nr 43 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy.pdf (259,52KB)
PDFZarządzenie nr 44 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 28 maja 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (285,73KB)
PDFZarządzenie nr 45 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 28 maja 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania i rozliczania pojazdów służbowych stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (482,63KB)
PDFZarządzenie nr 45a 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie oddelegowania przedstawicieli Powiatu Prudnickiego do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach pro.pdf (918,11KB)
PDFZarządzenie nr 46 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przyznającej dofinansowanie do opłat wnoszonych przez nauczycieli za różne formy kształcenia i doskonalenia zawodow.pdf (252,81KB)
PDFZarządzenie nr 47 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 05 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (213,66KB)
PDFZarządzenie nr 48 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej oraz wprowadzenia regulaminu funkcjonowania st.pdf (229,23KB)

Zarządzenie nr 49/2015 - wyłączone z oublikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 50/2015 - wyłączone z oublikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 51/2015 - wyłączone z oublikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

PDFZarządzenie nr 52 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy obo.pdf (2,40MB)
PDFZarządzenie nr 53 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 08 lipca 2015r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2015 roku..pdf (210,58KB)
PDFZarządzenie nr 53a 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (233,81KB)
PDFZarządzenie nr 54 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie doby, szczególnie niebezpiecznych oraz wymagających szczególnej sprawności psychofizyczne.pdf (559,40KB)
PDFZarządzenie nr 55 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 03 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych.pdf (286,55KB)
PDFZarządzenie nr 56 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 03 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.pdf (247,14KB)
PDFZarządzenie nr 57 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 3 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Prudniku.pdf (189,76KB)
PDFZarządzenie nr 58 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf (1,09MB)
PDFZarządzenie nr 59 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) Starosty Prudnickiego.pdf (211,92KB)
PDFZarządzenie nr 60 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej.pdf (240,44KB)
PDFZarządzenie nr 61 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (942,06KB)
PDFZarządzenie nr 62 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (205,20KB)

Zarządzenie nr 63/2015 - wyłączone z oublikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

PDFZarządzenie nr 64 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu BIura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (2,11MB)
PDFZarządzenie nr 65 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 05.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (557,68KB)
PDFZarządzenie nr 66 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia wzorów środków ewidencyjnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (1,08MB)
PDFZarządzenie nr 67 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 06.10 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (534,21KB)
PDFZarządzenie nr 68 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 08 października 2015r. w sprawie powołania osób zobowiązanych do przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (319,91KB)
PDFZarządzenie nr 69 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 28 października 2015r. zmieniające Zarządzenie nr 68 2013 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (235,23KB)
PDFZarządzenie nr 71 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 24 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku, o wartości nie przekracz.pdf (1,44MB)
PDFZarządzenie nr 72 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku.pdf (416,36KB)
PDFZarządzenie nr 73 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (224,66KB)
PDFZarządzenie nr 74 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie audytu wewnętrzengo w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych.pdf (982,45KB)
PDFZarządzenie nr 75 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Książki Procedur Audytu Wewnętrzengo w Powiecie Prudnickim.pdf (9,24MB)
PDFZarządzenie nr 76 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przyznającej dofinansowanie do opłat wnoszonych przez nauczycieli za różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowe.pdf (231,31KB)
PDFZarządzenie nr 77 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (665,21KB)
PDFZarządzenie nr 78 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (674,49KB)
PDFZarządzenie nr 80 2015 Starosty Prudnickiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie okreslenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (1,57MB)