Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zakładu Przetwórstwa Mięsa Paweł Aftyka ul. Szkolna 7 Łąka Prudnicka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego a pochodzących z produkcji i przetwórstwa mięsa w ilości:
Qmaxd = 4,0 m3/d
Qśr = 838,0 m3/rok
O parametrach:
fosfor ogólny                ≤ 9,0 mg/l
azot amonowy              ≤ 200 mg/l
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-02-16