Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek nr I.VII.2232-1-7/2010 z dnia 24 stycznia 2011r. Burmistrza Prudnik zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działkach nr 88 i 89 km. 3 obręb Prudnik urządzeń wodnych:
1.       wlotu do rurociągu na prawym brzegu Młynówki o średnicy 500 mm o rzędnej dna wlotu 268,72 m n.p.m., przyczółek do wlotu betonowy
2.       wylotu z rurociągu do rzeki Złoty Potok w km 2+490 o średnicy 500 mm o rzędnej dna wylotu 268,60 m n.p.m., przyczółek do wylotu betonowy z klapą zwrotną skośną Ø 500 mm.
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-02-14