Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Geodeta Powiatowy

Do zakresu działania należy w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a) ewidencji gruntów i budynków,
b) geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu,
c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz obiektów topograficznych zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 — 1:5000,
3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych (mapy ewidencyjne i mapy zasadnicze) w skalach 1:500,1:1000,1:2000,1:5000,
4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map oraz tabel taksacyjnych nieruchomości,
5) zakładanie osnów szczegółowych,
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
8) gospodarowanie środkami finansowymi dotacji z zakresu działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2016-02-19