Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pani Bożeny Kępy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1.       Pobór wody powierzchniowej z rzeki Złoty Potok ujęciem zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki na jazie w km 8+920 i doprowadzenie kanałem otwartym – Młynówką o długości 1473,0 mb do siłowni małej elektrowni wodnej w ilości:
Qmax = 1620,0 m3/h, Qmax = 0,450 l/s
Qśrd = 23 241,6 m3/dobę
2.       odprowadzanie wody z siłowni młynówką do rzeki Złoty Potok w km 7+300 w ilości:
Qmax = 0,450 l/s
3.       piętrzenie wody na jazie na rzece Złoty Potok w km 8+920 do rzędnej max 314,0 m n.p.m.
4.       odprowadzanie ewentualnego nadmiaru wód z Młynówki w km 1+264 do rowu – kanału zrzutowego o długości 267,0 mb, a następnie do rzeki Złoty Potok w km 7+610.


Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-02-04