Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


 

 

 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek nr GDDKiA-O/OP-D-9/is/026/PWP/DK40/78/2010 z dnia 13 grudnia 2010r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi krajowej nr 40 w miejscowości Prudnik na odcinku od km 19+847 do km 20+222.      Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-01-24