Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego- Spółdzielnia PIONIER

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 listopada 2015 r. na wniosek nr NBK/1615/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. Spółdzielni „PIONIER” z siedzibą w Prudniku przy ul. Batorego 35 zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

  1. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z procesu technologicznego tj. procesu fosforanowania w ilości Qśr= 25 m3/d, Qmax = 5 m3/h, Qmax.rok= 8700 m3/rok
    o następującym składzie:
  • cynk                                              ≤ 5,0 mgZn/l
  • fosfor ogólny                               ≤ 9,0 mgP/l
  1. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z procesu technologicznego tj. procesu fosforanowania w ilości Qśr= 12 m3/d, Qmax = 1 m3/h, Qmax.rok= 4000 m3/rok
    o następującym składzie:
  • cynk                                              ≤ 5,0 mgZn/l
  • fosfor ogólny                               ≤ 9,0 mgP/l

 udzielonego Spółdzielni „PIONIER” decyzją nr GNO-V.6341.11.2014 z dnia 26 maja 2014 r. wraz z określonymi w przedmiotowej decyzji warunkami i obowiązkami.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.