Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krobuszu, 48-217 Gostomia zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzedowych na pomocą studni nr 1 (podstawowej) i studni nr 2 (awaryjnej) dla potrzeb RSP w Krobuszu oraz miejscowości Krobusz w ilości Qmax = 12,7 m3/h.

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2010-11-25