Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pracowni Projektowej "PROKOM" 45-057 Opole, ul. Ozimska 8 będącej pełnomocnikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów i odprowadzanie wód opadowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Lubrza (działka nr 713/4 obręb Lubrza).


Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2010-11-10