Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych- myjnia D. Żak Głogówek

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lipca 2015 r. na wniosek z dnia 14 lipca 2015 r. (uzupełniony w dniu 30 lipca 2015 r.) Pani Doroty Żak właścicielki firmy pod nazwą Dorota Żak „PEGAZ” z siedzibą w Prudniku przy ul. Nyskiej 27a zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na stacji paliw w Głogówku przy ul. Powstańców Śl. w ilości Qmaxh = 0,3 m3/h, Qśrd = 1,5 m3/d, Qmaxr = 687 m3/rok, o następującym składzie:

  • węglowodory ropopochodne  ≤ 15,0 mg/l
  • fosfor ogólny                         ≤ 9,0 mgP/l

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu tj. 730-1530.