Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prudnickie Centrum Medyczne

Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku
ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik
tel.: 77 406 78 00 lub 01, 02
fax. 77 406 78 72
strona WWW: www.pcm.prudnik.pl
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl

NIP: 755 18 39 682, REGON: 532 448 467

Wysokość kapitału zakładowego: 12 753 800,00 zł
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego Nr: 0000215463

ORGANY NADZORCZE SPÓŁKI:

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY – Zarząd Powiatu Prudnickiego

RADA NADZORCZA SPÓŁKI:
Rada Nadzorcza Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku jest organem kontrolnym, który nadzoruje działania Spółki we wszystkich obszarach.

Skład Rady Nadzorczej:
- Katarzyna Benroth-Kurpiel - Przewodnicząca
- Karina Bedrunka-Gudaniec - Wiceprzewodniczący
- Wiesława Mazur - Sekretarz

ZARZĄD SPÓŁKI
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 22/2015 z dnia 9.11.2015 r. w Spółce obowiązuje zarząd jednoosobowy.
- Paweł Rubiński - Prezes Zarządu

PROKURENT: 
- Małgorzata Kołodziejczyk 

DYREKCJA szpitala
- Zdzisław Imiołek - Dyrektor ds. Medycznych

RODZAJ I STRUKTURA DZIAŁALNOŚCI:
Prudnickie Centrum Medyczne jest podmiotem leczniczym działającym w formie spółki akcyjnej, zawiązanej aktem notarialnym w dniu w dniu 8 czerwca 2004 r. Działalność medyczną Spółka prowadzi od 1 października 2004 r. 
Organem założycielskim PCM S.A. i 100% akcjonariuszem jest Powiat Prudnicki.
 
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w zakresie:

  • Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne
  • Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne
  • Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Świadczenia medyczne udzielane są bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów ubezpieczonych w Publicznym Systemie Opieki Zdrowotnej, oraz komercyjne.

Prudnickie Centrum Medyczne świadczy usługi w:

  • Szpitalu Powiatowym w Prudniku  posiadającym oddziały: Wewnętrzny, Chirurgiczny, Pediatryczny.
  • Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Głogówku.
  • Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej w zakresie poradni: dermatologicznej, kardiologicznej, chirurgicznej, neurologicznej, proktologicznej, ortopedii i traumatologii ruchu, preluksacyjnej, onkologicznej, ginekologiczno-położniczej, endokrynologicznej, zdrowia psychicznego, uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, a także poradni medycyny pracy.
  • Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
  • Ratownictwa Medycznego przy wykorzystaniu dwóch zespołów typu "P" - podstawowy i jednego typu "S" - specjalistyczny. Jeden z zespołów "P" stacjonuje w miejscowości Głogówek. Miejscem wyczekiwania pozostałych dwóch jest Prudnik.
  • Pracowniach Diagnostycznych:  Tomografii Komputerowej, Ultrasonografii, pracowni EKG i Badań Wysiłkowych, Endoskopii, RTG, Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PRACA W PCM