Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszcząciu postępowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: przepustów, rowów i wylotów w związku z przebudową drogi krajowej nr 41 Prudnik - Gr. Państwa (od km 29+515 do km 32+872) oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia w/w odcinka drogi.
 
 

Informację wytworzył(a) : Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2010-06-22