Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Burmistrza Prudnika nr I.V.7071/4/03/2009 z dnia 21 maja 2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Złoty Potok w km 6+760 oraz na odprowadzanie do rzeki Złoty Potok wód opadowych i roztopowych z odwodnienia kompleksu sportowego położonego w m. Moszczanka.

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2010-06-03