Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego-przebudowa rowu przydrożnego przy drodze powiatowej w m. Moszczanka

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Joanny Korytkowskiej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1617 O (działka nr 553 mapa 10, obręb Moszczanka) polegającej na zarurowaniu rowu na odcinku 4,50m rurą o średnicy 500mm (rzędna wlotu 224,28m n.p.m., rzędna wylotu 223,79m n.p.m., spadek 2,0%) w związku z wykonaniem zjazdu indywidualnego na posesję (działka nr 606 mapa 10, obręb Moszczanka).

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.