Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postyępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego-przejście pod ciekiem Zamecki Potok m. Moszczanka

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Mariusza Harasiuka pełnomocnika  firmy TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Zachód Nysa w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie metodą przewiertu sterowanego przejścia linią kablową s/n relacji ST TR Wieszczyna – słup s/n nr 103 (kabel 3xXRUHAKXS 1x120/20mm2) w rurze osłonowej z polietylenu typu SRS o średnicy wew. 160mm pod dnem cieku Zamecki Potok w km 3+575 (działka nr 1118 km. 14obręb Moszczanka) na głębokości 308,35m n.p.m. (1,05m pod dnem cieku).                               

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.