Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:
- przebudowę istniejącego mostu zlokalizowanego w km 4+313 Potoku Trzebinieckiego w miejscowości Trzebina,
- przejście kabla telekomunikacyjnego pod dnem Potoku Trzebinieckiego w km 4+329,
- likwidację kabla telekomunikacyjnego pod dnem Potoku Trzebinieckiego w km 4+329 oraz na likwidację wodociągu biegnącego pod dnem Potoku Trzebinieckiego w km 4+323.
  

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2010-05-12