Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania-przejście nad woda płynącą Szybowice

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lutego 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Marka Kozery zamieszkałego we Wrocławiu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu gminnego (działka nr 600/3 mapa, obręb Szybowice) oraz wykonania przejścia nad ciekiem (działka nr 1205/1 mapa, obręb Szybowice), w związku z wykonaniem zjazdu indywidualnego na posesję (działka nr 600/5 mapa 9, obręb Szybowice) z drogi powiatowej nr 1612O.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, II piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.