Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2015-02-11 Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017

Na podstawie Uchwały Nr 11/39/2015 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 lutego 2015r. zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
 Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:
 
1. Termin konsultacji: 11.02.2015r. - 17.02.2015r.
2. Termin wyrażenia opinii i wniosków przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o przeprowadzeniu konsultacji.
3. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie i wnioski przesłać w postaci pisemnej na adres PCPR, bądź elektronicznej na adres e-mail: pcpr.prudnik@interia.pl
4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu Prudnickiego.
5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – osoba do kontaktu Pani Krystyna Wilisowska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, tel. (77) 436 91 25.

PDFUchwała Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 10 lutego 2015.pdf (84,27KB) 

PDFZałącznik do uchwały Rady Powiatu w Prudniku.pdf (619,33KB) 

DOCProjekt uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 .doc (23,00KB)