Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz ZOZ Biała pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby szpitala w Białej

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia 2014 r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 18 grudnia 2014 r. (brak znaku) Pana Zdzisława Juszczyka Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, ul. Moniuszki 10, 48-210 Biała postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych  za pomocą studni wierconej o głębokości 29,0 m zlokalizowanej na działce nr 934, k.m. 17, obręb Biała stanowiącej rezerwowe źródło wody dla Szpitala Św. Elżbiety w Białej w ilości: Qśr = 13,3 m3/d, Qmax = 2,6 m3/h, Qmax = 4855 m3/rok

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1500.