Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji 2014 - 2018


PDFUchwała Nr 270-768-2018 ws.uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 269-767-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 269-766-2018 ws.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 267-765-2018 ws. zmian planu finansowego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 267-764-2018 ws.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 267-763-2018 ws.przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w Prudniku ws.zmian w statucie ZOZ w Białej.pdf PDFschemat-organizacyjny.pdf PDFprojekt-uchwaly zoz.pdf
PDFUchwała Nr 267-762-2018 ws.przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w Prudniku ws rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2019r.pdfPDFprojekt-uchwaly apteki.pdf
PDFUchwała Nr 266-761-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 266-760-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 266-759-2018 ws. udzielenia pełnomocnictwa.pdf
PDFUchwała Nr 266-758-2018 ws. udzielenia pełnomocnictwa.pdf
PDFUchwała Nr 266-757-2018 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr 266-756-2018 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 265-755-2018 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFUchwała Nr 265-754-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 265-753-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 265-752-2018 ws. zmiany uchwały Nr 152-380-13 ZP w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2013r. ws. zasad BHP.pdf
PDFUchwała Nr 265-751-2018 ws. upoważnienia pracownika starostwa do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 265-750-2018 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFUchwała Nr 265-749-2018 ws. poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych.pdf
PDFUchwała Nr 264-748-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 264-747-2018 ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 264-746-2018 ws. udzielenia pełnomocnictwa do sprawowania kontroli.pdf
PDFUchwała Nr 264-745-2018 ws. udzielenia pełnomocnictwa do sprawowania kontroli.pdf
PDFUchwała Nr 264-744-2018 ws. udzielenia pełnomocnictwa do sprawowania kontroli.pdf
PDFUchwała Nr 264-743-2018 ws. ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym.pdf
PDFUchwała Nr 264-742-2018 ws. zmiany uchwały Nr 260-728-2018 ZP w Prudniku z dnia 28 września 2018r. ws. nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf
PDFUchwała Nr 264-741-2018 ws. utraty mocy obowiązującej uchwały Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 263-740-2018 ws. wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi wewnętrznej położonej w obrębie Sławniowice do kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 263-739-2018 ws. ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.pdf
PDFUchwała Nr 263-738-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 263-737-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 262-736-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 262-735-2018 ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 261-734-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 261-733-2018 ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 261-732-2018 ws.udziel.pełnom.do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM Sp.Akcyjna w Prudniku i wykonywania głosu.pdf
PDFUchwała Nr 260-731-2018 ws zmian planu finansowego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 260-730-2018 ws zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018.pdf
PDFUchwała Nr 260-729-2018 ws. wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 260-728-2018 ws. nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf
PDFUchwała Nr 259-727-2018 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę ws. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała Nr 259-726-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 259-725-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 258-724-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 258-723-2018 ws. wyrażenia opinii o przebiegu dróg wojewódzkich.pdf
PDFUchwała Nr 258-722-2018 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf
PDFUchwała Nr 257-721-2018 ws. zasad wyodrębniania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki.pdf
PDFUchwała Nr 257-720-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 257-719-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnikciego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 256-718-2018 ws. udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastepczej.pdf
PDFUchwała Nr 256-717-2018 ws. udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastepczej.pdf
PDFUchwała Nr 256-716-2018 ws. zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówki piekuńczo-wychowawczymi.pdf
PDFUchwała Nr 256-715-2018 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku ws. określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów.pdf
PDFUchwała Nr 256-714-2018 ws. opinii dot. nadania drodze wewnętzrnej relacji Pomorzowiczki - Granica Państwa kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 256-713-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 256-712-2018 ws. przeprowadzenia konsultacji uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr 256-711-2018 ws. przeprowadzenia konsultacj projektu uchwały Rady Powiatu w Prudnicku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 256-710-2018 ws. zmian planu finansowego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 256-709-2018 ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 254-708-2018 ws. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 254-707-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 254-706-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r..pdf
PDFUchwała Nr 253-705-2018 ws. powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 251-704-2018 ws. zmian planu finansowego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 251-703-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r..pdf
PDFUchwała Nr 250-702-2018 ws. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 249-701-2018 ws. zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 249-700-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 249-699-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 248-698-2018 ws. wniesienia zażalenia na postanowienia Opolskiego Kuratora Oświaty ws. negatywnej opinii dot. zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład CKZiU poprzez zamianę siedziby.pdf
PDFUchwała Nr 248-697-2018 ws. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 246-696-2018 ws. upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Głogówku do składania oświadczeń woli w im. Pow. Prudn. w związku z realizacją projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka.pdf
PDFUchwała Nr 246-695-2018 ws. upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do składania oświadczeń woli w im. Pow. Prudn. w związku z realizacją projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka.pdf
PDFUchwała Nr 246-694-2018 ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej świadczeń zdrowotnych.pdf
PDFUchwała Nr 246-693-2018 ws. wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej.pdf
PDFUchwała Nr 246-692-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 246-691-2018 ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 245-690-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 245-689-2018 ws. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora CKZiU w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 245-688-2018 ws. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 245-687-2018 ws. upoważnienia Kierwonika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała Nr 243-686-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r..pdf
PDFUchwała Nr 243-685-2018 ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r..pdf
PDFUchwała Nr 243-684-2018 ws. zaopiniowania projektu inwestycji pn. Budowa drogi od ul.Skowrońskiego do ul.Powstańców Śląskich.pdf
PDFUchwała Nr 243-683-2018 ws. najmu pomieszczeń zlokalizowanych na parterze w budynku przy ul.Kościuszki 76 o łącznej powierzchni 105,90m2 na okres do trzech lat.pdf
PDFUchwała Nr 241-682-2018 ws. odwołania darowizny nieruchomości w obrębie Głogówek i oznaczonej jako działki nr 837-11;837-12;837-13;837-14;837-15, mapa 7 o łącznej pow.1.1714ha.pdf
PDFUchwała Nr 241-681-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr 241-680-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr 240-679c-2018 ws. udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała Nr 240-679b-2018 ws. udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała Nr 240-679a-2018 ws. udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała Nr 240-679-2018 ws. ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 240-678-2018 ws. wyznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 240-677-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr 240-676-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr 239-675-2018 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 239-674-2018 ws. wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 239-673-2018 ws. udzielenia upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 239-672-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 239-671-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 238-670-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 238-669-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 237-668a-2018 ws. wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018r. i przyznania dotacji na ten cel.pdf
PDFUchwała Nr 236-668-2018 ws. zmiany uchwały ws. powołania Zespołu ds. kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.pdf
PDFUchwała Nr 236-667-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 236-666-2018 ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 236-665-2018 ws. wyznaczenia do sprzedazy, w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 236-664-2018 ws. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 235-663-2018 ws. odwołania Pana Sławomira Hajdeckiego ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 234-662-2018 ws. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 234-661-2018 ws.zmiany Uchwały Nr.221-622-2018 Zarządu Powiatu w Prudniku z dn.14.03.2018 ws.wyznacz.do sprzedaży w tryb.bezprzetarg.na rzecz Gminy Głogówek nieruch.stanow.własn.Powiatu Prudnic..pdf
PDFUchwała Nr 234-660-2018 ws.zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 234-659-2018 ws.zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 233-658-2018 ws.przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku ws.uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.pdf
PDFUchwała Nr 233-657-2018- ws.udziel.pełnomoc.do uczestn.w im.Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.w Prudniku i wykonywania prawa głosu.pdf
PDFUchwała Nr 232-656-2018 - ws.udziel.pełnomoc.do uczestn.w im.Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego S.A.w Prudniku i wykonywania prawa głosu.pdf
PDFUchwała Nr 232-655-2018 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 232-654-2018 - ws. zmian budżetu Powiatu Prudnikiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 232-653-2018 - ws. udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 232-652-2018 - ws. udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała Nr 232-651-2018 - ws. udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała Nr 232-650-2018 - ws. udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała Nr 232-649-2018 - ws. udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad podmiotami pieczy zastępczej.pdf
PDFUchwała Nr 231-648-2018- ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 231-647-2018- ws. zmian planu finansowego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 231-646-2018- ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z rozliczeniem projektu pn. Kształcenie zawodowe łacznikiem narodów realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów.pdf
PDFUchwała Nr 230-645-2018 z dnia 20.04.2018 r. zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku .pdf
PDFUchwała Nr 230-644-2018 z dnia 20.04.2018 r. ws. powołania Zespołu ds.zakupu nieruchomości przeznaczonej na cel utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej.pdf
PDFUchwała Nr 230-643-2018 z dnia 20.04.2018 r. ws. wyrażenia opinii o przebiegu dróg wojewódzkich.pdf
PDFUchwała Nr 230-642-2018 z dnia 20.04.2018 r. ws. uchwalenia regulaminu dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2018.pdf
PDFUchwała Nr 230-641-2018 z dnia 20.04.2018 r. ws.planu dofinans.form doskonal.zaw.nauczyc.na rok 2018 oraz ustal.maks.kw.dofinans.w roku 2018.pdf
PDFUchwała Nr 229-640-2018-ws. zmian planu finansowego budzetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 229-639-2018-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 228-638-2018 z dnia 12.04.2018 r. ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr 228-637-2018 z dnia 12.04.2018 r. ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr 227-636-2018 z dnia 10.04.2018 r. ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 227-635-2018 z dnia 10.04.2018 r. ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 226-634-2018-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 226-633-2018-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 226-632-2018-ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 226-631-2018-ws. ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 226-630-2018-ws. wniesienia zażalenia do Ministra Edikacji Narodowej na postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty ws. opinii o zamiarze likwidacji Branzowej Szkoły I S. w Białej.pdf
PDFUchwała Nr 224-629-2018-ws. zmian planu finansowego budzetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 224-628-2018-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 223-627-2018-ws. powołania Zespołu ds. kontroli nad rodzinami zastepczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.pdf
PDFUchwała Nr 223-626-2018-ws. wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 222-625-2018-ws. zmian planu finansowego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 222-624-2018-ws. ustalenia ceny sprzedazy w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Głogówek nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 222-623-2018-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 221-622-2018-ws. wyznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Gminy Głogówek nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego .pdf
PDFUchwała Nr 221-621-2018-ws. ustalenia ceny nieruchomości zbywanej w drodze zamiany bez obowiązku dokonywania dopłat.pdf
PDFUchwała Nr 221-620-2018-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 221-619-2018-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 220-618-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2918 r. .pdf
PDFUchwała Nr 220-617-2018 ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr 219-616-2018 ws. wydania opinii ws. pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 219-615-2018 ws. upoważnienia do skład.ośw.woli w zw.z realizacją pilotażowego progr.Państw.Fund.Reh.Os.Niepełn. pn. Aktywny Samorząd w 2018 r .pdf
PDFUchwała Nr 219-614-2018 ws. określenia planu kontroli podmiotów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 219-613-2018 ws. przyjęcia zasad przeprowadzania kontroli nad rodzicami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawczymi.pdf
PDFUchwała Nr 219-612-2018 ws. udostęp części nieruchom stanowiącej działkę nr587-219, mapa 9 o powierzch 0,0771 ha, z zasobu nieruchom Pow. Pru. poprzez zaw umowy dzierżawy na teren o powierzch 20m2 .pdf
PDFUchwała Nr 219-611-2018 ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 219-610-2018 ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr 219-609-2018 ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018 r..pdf
PDFUchwała Nr 218-608-2018-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r..pdf
PDFUchwała Nr 218-607-2018-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r..pdf
PDFUchwała Nr 218-606-2018-ws. upoważnienia Dyrektora DPS w Prudniku do składania oświadczeń woli w imieniu Pow. Prud, w związku z realizacją projektu pn. Transgraniczna pomoc społeczna.pdf
PDFUchwała Nr 217-605-2018-ws. powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji Powiatowego Programu Rozwiju Pieczy Zastepczej na lata 2018-2020.pdf
PDFUchwała Nr 215-604-2018-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 215-603-2018-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 214-602a-2018-ws. wyboru projektów słuzących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018 r. i przyznania dotacji na ten cel.pdf
PDFUchwała Nr 214-602-2018-ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudnicku.pdf
PDFUchwała Nr 214-601-2018-ws. zawarcia umowy zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.pdf
PDFUchwała Nr 214-600-2018-ws. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora w przypadku jego nieobecności.pdf
PDFUchwała Nr 214-599-2018-uchylająca uchwałę ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku ws. wyłączenia z CKZiU w Prudniku Branżowej Szkoły I stopnia w Białej i jej likwidacji.pdf
PDFUchwała Nr 211-598-2018-ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku ws. wyłączenia z CKZiU w Prudniku Branżowej Szkoły I stopnia w Białej i jej likwidacji.pdf
PDFUchwała Nr 211-597-2018-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 209-596-2018-ws. zmian planu finansowego budzetu na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 209-595-2018-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 208-594a-2018-ws. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 208-594-2018-ws. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 208-593-2018-zm.uch.ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 207-592-2018-zm.uch.ws. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złozonych na realizację zadań publicznych w 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 207-591-2018-ws. ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym.pdf
PDFUchwała Nr 207-590-2018-ws. ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym.pdf
PDFUchwała Nr 207-589-2018-ws. upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciagania zobowiązań.pdf
PDFUchwała Nr 207-588-2018-ws. zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 206-587-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 206-586-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 206-585-2017-ws. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 206-584-2017-ws. wyznaczenia dwóch członków zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytów i pożyczek na 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 205-583-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 205-582-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 204-581-2017-ws. wyznaczenia dwóch członków zarządu do dokonywania czynnosci prawnych polegajacych na zaciaganiu kredytów i pozyczek na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 204-580-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 204-579-2017-ws. zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 203-578-2017-ws. ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 203-577-2017-ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 203-576-2017- ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 203-575-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 202-574-2017-ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 202-573-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 202-572-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 201-571-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 201-570-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 201-569-2017-ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 200-568-2017-zm.uch.ws. upoważnienia dodokonywania czynnosci zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 200-567-2017-zm.uch.ws. upoważnienia do dokonywania czynności w imieniu Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 200-566-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 200-565-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r .pdf
PDFUchwała Nr 198-564-2017-ws. zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, na okres 10 lat, w trybie przetargu ustnego nieogran.,cześci nieruchomości połozonej w Prudniku przy ul Parkowej.pdf
PDFUchwała Nr 198-563-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 198-562-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 198-561-2017-ws. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złozonych na realizację zadań publicznych w 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 198-560-2017-ws. wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 196-559-2017-ws. zmiany Uch.Nr 152-380-2013 ZP w P-ku z dnia 30.08.13r. ws. zasad przydzielania pracownikom środków ochrony, odzieży i obuwia roboczego.pdf
PDFUchwała Nr 196-558-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 196-557-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 195-556-2017-ws. udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A. w Prudniku i wykon.prawa głosu.pdf
PDFUchwała Nr 195-555-2017-ws. ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym.pdf
PDFUchwała Nr 195-554-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 195-553-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 194-552-2017-ws. udzielenia upoważnienia do kontroli.pdf
PDFUchwała Nr 194-551-2017-zm. uch. ws. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 194-550-2017-ws. wyrażenia zgody na oddanie w uzyczenie na okres 29 lat nieruchomości bedącej w trwałym zarządzie CKZiU w Prudniku położonej w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 194-549-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018r.pdf
PDFUchwała Nr 194-548-2017-ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2018r..pdf
PDFUchwała Nr 193-547-2017-ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFUchwała Nr 193-546-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 193-545-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 192-544a-2017-ws. wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustanego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 192-544-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zm.uch.ws. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała Nr 192-543-2017-zm.uch.ws. powołania komisji do kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.pdf
PDFUchwała Nr 192-542-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 192-541-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 191-540-2017-ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 191-539-2017-ws. ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym.pdf
PDFUchwała Nr 191-538-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 191-537-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 190-536-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 190-535-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 189-534-2017-ws. wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 189-533-2017-ws. oddania w najem na czas oznaczony do 31-12-2018 r. w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Prudnik-Ośrodka Pomocy Społecznej,nieruchom.położ. w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3.pdf
PDFUchwała Nr 189-532-2017-ws. ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.pdf
PDFUchwała Nr 189-531-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 189-530-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 188-529-2017-ws. wyznaczenia nauczyciela zastepujacego dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności.pdf
PDFUchwała Nr 188-528-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji społecz. projektu uch.Rady Powiatu w P-ku ws. uchwalenia programu współpracy Pow. Prud. z organiz. pozarząd. i podmiot. .pdf
PDFUchwała Nr 187-527-2017-ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 187-526-2017-ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 187-525-2017-ws. oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 01-09-20120r. w trybie bezprzetargowym na rzecz Domu Pogrzebowego części nieruchomości położonej w Prudniku przy ul. Parkowej 10 .pdf
PDFUchwała Nr 187-524-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 187-523-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 186-522-2017-ws. nabycia od powiatowego zasobu nieruchomości, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek.pdf
PDFUchwała Nr 186-521-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 186-520-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 185-519-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 185-518-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 184-517-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 183-516-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku ws. uchwalenia Powiatowej Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027.pdf
PDFUchwała Nr 183-515-2017-ws. przeprow.konsul.społ.proj.uch.RPwP-ku ws. uchwal.szczegół.warunk.umarz. w całości lub w części opłaty za pobyt dziecka w zakładzie.pdf
PDFUchwała Nr 183-514-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 183-513-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 183-512-2017-ws. wyznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.pdf
PDFUchwała Nr 182-511-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 182-510-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 181-509-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 181-508-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 181-507-2017-zm. uch. ws. udzielenia upoważnienia do kontroli.pdf
PDFUchwała Nr 179-506-2017-ws. udzielenia upoważnienia do kontroli.pdf
PDFUchwała Nr 179-505-2017-ws. ustalenia ceny wywoławczej nieruchomosci zbywanej w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym.pdf
PDFUchwała Nr 178-504-2017-zm. uch. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzamin.dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na st. nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 178-503-2017- ws. złozenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.pdf
PDFUchwała Nr 178-502-2017-ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 178-501-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 178-500-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 176-499-2017-ws. przeprowadzenia konsulatcji projektu uchwały RP w P-ku zm. uch. ws. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała Nr 176-498-2017-ws. wydania opinii ws. zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała Nr 176-497-2017-ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na st. nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 176-496-2017-ws. powołania Komisji egzaminacyjenj przeprowadzajęcej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na st. nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 176-495-2017-ws. powołania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzajęcej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na st. nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 174-494-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 173-493-2017-ws. zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego na nieruchomości stanowiące własność Gminy Głogówek.pdf
PDFUchwała Nr 173-492-2017-ws. wydania opinii ws. zaliczenia dróg wewnetrznych do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała Nr 173-491-2017-ws. wyznaczenia do zbycia w drodze pierwszego przetargu ustnego nieogran,nieruchomosci stanow. własność Pow. Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 173-490-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 173-489-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 172-488-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 171-487-2017- ws. złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.pdf
PDFUchwała Nr 171-486-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 171-485-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 170-484-2017-ws. rozłozenia na raty spłaty całości należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym przypadającej Powiatowi Prudnickiemu - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudni.pdf
PDFUchwała Nr 170-483-2017-ws. upoważnienia do składania oświad. woli w związku z realiz. projektu pn.Rok eksperym.- zajęcia interdyscypl. z wykorzys.metodyCLILszansą na rozwój szkoły w ramach prog. Erasmus.pdf
PDFUchwała Nr 170-482-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 170-481-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 169-480a-2017-ws. wyboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r. i przyznania dotacji na ten cel.pdf
PDFUchwała Nr 169-480-2017-ws. udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w im.Pow. Prud. w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A. w Prudniku i wykonywania prawa głosu.pdf
PDFUchwała Nr 169-479-2017-ws. ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym.pdf
PDFUchwała Nr 169-478-2017-ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 169-477-2017-ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 169-476-2017-ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 169-475-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 169-474-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 168-473-2017-ws. wydania opinii ws. pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 168-472-2017-ws. wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomosci stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 168-471-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 168-470-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 167-469-2017-ws. powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 167-468-2017-ws. zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 167-467-2017-ws. powierzenia stanowska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 167-466-2017-ws. zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 167-465-2017-ws. określenia planu kontroli rodzin zastępczych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 167-464-2017-ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 167-463-2017-ws. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.pdf
PDFUchwała Nr 167-462-2017-ws. zmian planu finansowego budzetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 167-461-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 165-460-2017- ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 165-459-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 165-458-2017-zmien. uch. ws. wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji inwentaryzacyjnej.pdf
PDFUchwała Nr 165-457-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku ws. uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030.pdf
PDFUchwała Nr 165-456-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku ws. ustalenia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów.pdf
PDFUchwała Nr 165-455-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku ws. ustalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej.pdf
PDFUchwała Nr 162-454-2017-ws. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w P-ku.pdf
PDFUchwała Nr 162-453-2017-ws. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 162-452-2017-ws. zmian planu finansowego budzetu na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 162-451-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 161-450-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 161-449-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 160-448-2017-ws. ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 159-447-2017-ws. wyznaczenia do sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 159-446-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w P-ku zmieniającej uchwałę ws. rozkładu godzin aptek ogólnodostepnych na terenie Pow. Prudn. w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 159-445-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 159-444-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 158-443-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 158-442-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 157-441a-2017-ws. udzielenia upoważnienia dla Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 157-441-2017-ws. uchwalenia regulaminu dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2017.PDF
PDFUchwała Nr 157-440-2017-ws. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofin. w2017r opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe.pdf
PDFUchwała Nr 157-439-2017-ws. zatrudnienia na stanowisko dyrektora Domu Pomocy społecznej w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 157-438-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 157-437-2017-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 157-436-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 154-435-2017-ws. oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 30-04-2020r. w trybie bezprzetargowym na recz NIRO Sp.zo.o. z siedz. w Lublinie, nieruchomość zabudowaną położoną w Głogówku.pdf
PDFUchwała Nr 154-434-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 154-433-2017-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 154-432-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 153-431-2017-ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 153-430-2017-ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 153-429-2017-ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 153-428-2017-ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi- Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 153-427-2017-ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 153-426-2017-ws. upowaznienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 153-425-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 153-424-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 152-423-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku ws. uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2017-2030.pdf
PDFUchwała Nr 152-420-2017-ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 152-419-2017-ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli ws. majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 152-418-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 152-417-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 151-416-2017-ws. wyrażenia opinii o przebiegu dróg wojewódzkich.pdf
PDFUchwała Nr 151-415-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 151-414-2017- ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 150-413-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RPwP-ku ws. określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 150-412-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RPwP-ku ws. uchwalenia Powiatowego Programu działań profilak. w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych.pdf
PDFUchwała Nr 150-411-2017- ws. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności.pdf
PDFUchwała Nr 150-410-2017- ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 150-409-2017-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 150-408-2017-ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 149-407-2017- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 149-406-2017- ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Aktywny Samorząd w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 149-405-2017- ws. przeprowadz. konsultacji projektu uchwały RP w P-ku zmien.uchwałę ws. uchwal. programu współpracy Pow.Prud. z organ.pozarząd.i podm.wym. w art.3ust.3 ustawy o dział.pożyt.publ.i o wolontar.pdf
PDFUchwała Nr 149-404-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 149-403-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 147-402-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w P-ku ws. uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2023.pdf
PDFUchwała Nr 147-401-2017- ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 147-400-2017 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 147-399-2017- ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 147-398-2017- ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 144-397-2017-ws. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora placówki w przypadku jego nieobecności.pdf
PDFUchwała Nr 143-396-2017-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 143-395-2017-ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 142-394-2017-ws. ustalenia zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Prudnickim.pdf
PDFUchwała Nr 142-393-2017-ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi-Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 141-392-2017-ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w P-ku zmien.uchwałę ws. rozkładu godzin aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 141-391-2017-ws. udzielenia pełnomocnictwa.pdf
PDFUchwała Nr 141-390-2017-ws. udzielenia pełnomocnictwa.pdf
PDFUchwała Nr 141-389-2017-ws. zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 141-388-2017-ws. upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciągania zobowiązań .pdf
PDFUchwała Nr 140-387-2016-ws. wyzn.dwóch członków Zarządu do dokon.czynności prawnych polegaj. na zaciąg. kredytów i pożyczek na 2017r .pdf
PDFUchwała Nr 140-386-2016 - ws. zaciągnięcia kredytu na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 140-385-2016- ws. powołania Komisji Konursowej do opiniowania ofert złożonych na realiz.zadań publ. w 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 140-384-2016- ws. powołania Zespołu koordynacyjnego ds. opracowania Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2023.pdf
PDFUchwała Nr 140-383-2016- ws. zmiany Uchwały Nr 152-380-13 Zarządu Powiatu w P-ku ws. zasad przydzielania pracownikom środków ochrony,odzieży i obuwia roboczego w oświat. jednostkach organiz. Powiatu Prudnic.pdf
PDFUchwała Nr 138-382-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr 138-381-2016 - ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 137-380-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr 137-379-2016- ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 136-378-2016- ws. udzielenia upoważnienia dla Kierownika PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 136-377-2016- ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 136-376-2016- ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr 135-375-2016- ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 135-374-2016- ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 134-373-2016- ws. udzielenia pełnomoc. do uczestnictwa w imieniu Pow.Prudn. w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A. w P-ku i wykonywania prawa głosu.pdf
PDFUchwała Nr 134-372-2016- ws. wydania opinii ws. zaliczenia dróg wewnetrznych do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała Nr 134-371-2016- ws. oddania w najem na czas oznaczony do 31.12.2017r. w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Prudnik-Ośrodka Pomocy Społecznej, nieruchomość położoną w P-ku przy ul. Jagiellońskiej.pdf
PDFUchwała Nr 134-370-2016- ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 134-369-2016 - ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr 133-368-2016 - zmieniająca uchwałę ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 133-367-2016 - ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 133-366-2016 - ws. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi - Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 132-365-2016 - ws. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 132-364-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 132-363-2016 - ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 131-362-2016 - ws. wydania opinii ws. zaliczenia drogi wewnetrznej do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała Nr 131-361-2016 - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2017 roku.pdf
PDFUchwała Nr 131-360-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr 131-359-2016 - ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 130-358-2016 - ws. wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora placówki wprzypadku jego nieobecności.pdf.pdf
PDFUchwała Nr 130-357-2016 - ws. przepriowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku ws. rozkładugodzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2017r. .pdf.pdf
PDFUchwała Nr 130-356-2016 - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2017r .pdf.pdf
PDFUchwała Nr 130-355-2016-ws. udostep. nieruchom. z zasobu Pow.Prud.poprzez wyznacz.części lokalu użytko.nr2 położ. w P-ku, przy ul. Klasztornej4 do zawar.umowy użycze.na rzecz Polskiego KomitetuPomocySpołecz.pdf
PDFUchwała Nr 129-354-2016 - ws.zaopiniowania projektu pn.,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina - Moszna''.pdf.pdf
PDFUchwała Nr 129-353-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r .pdf.pdf
PDFUchwała Nr 129-352-2016 - ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r. .pdf.pdf
PDFUchwała Nr 128-351-2016- ws. oddania w najem na okres trzech lat pomieszczeń o powierzchni 40,49 m2, mieszczą. się w budy. położo. w P-ku przy ul.Klasztornej4 oraz ustalenie miesięcznej stawki czynszu najmu.pdf
PDFUchwała Nr 128-350-2016 - ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFUchwała Nr 128-349-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr 128-348-2016 - ws. zmian budżetu Powiatu Prudnockiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr 126-347-2016-ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 126-346-2016-ws. złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji.pdf
PDFUchwała Nr 126-345-2016-ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała Nr 126-344-2016-ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała Nr 126-343-2016-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 126-342-2016-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 125-341-2016-ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majatkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 125-340-2016-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 125-339-2016-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 124-338-2016-ws. zatrudnienia na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 124-337-2016-ws. zatrudnienia na stanowisko p.o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 124-336-2016-ws. wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr 124-335-2016-ws. udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym walnym Zgromadz.Akcjonar.Prudni.Centrum Medycz.Spół.Akcyjna w P-ku i wykonyw.prawa głosu.pdf
PDFUchwała Nr 124-334-2016-ws. wyznaczenia Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w P-ku.pdf
PDFUchwała Nr 124-333-2016-ws. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 124-332-2016-ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 124-331-2016-ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 123-330-2016 - ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 123-329-2016 - ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 123-328-2016 - ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 123-327-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 123-326-2016 - ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 121-325-2016 - ws. sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr 94-251-2016 Zarządu Powiatu w P-ku z dnia 25maja2016r. ws. powierz. stanow. dyrektora Specjal. Ośrodka Szkolno-Wychowaw. w Głogówku .pdf
PDFUchwała Nr 121-324-2016 - ws. zatrudnienia na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Głogówku.pdf
PDFUchwała Nr 120-323-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 118-322-2016 - ws. wyznaczenia do zbycia w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Pow. Prudn. i ustal. jej ceny wywoławczej.pdf
PDFUchwała Nr 118-321-2016 - ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją projektu pn. Woda naszym cennym skarbem w ramach programu Erasmus+.pdf
PDFUchwała Nr 118-320-2016 - ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała Nr 118-319-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 118-318-2016 - ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 117-317-2016 - ws. zatrudnienia na stanowisko p.o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 117-316-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 117-315-2016 - ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 117-314-2016 - ws. zwolnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prudniku Pana Mariusza Półchłopka.pdf
PDFUchwała Nr 115-313-2016 - ws. przepr. konsul. proj. uchwały RP w P-ku ws. uchwalenia programu współpra. Pow. Prud. z organ. pozarządo. i podm. wym. w art.3 ust.3 us. o dział. pożyt. pub. i o wolon. na 2017r.pdf
PDFUchwała Nr 115-312-2016 - ws. zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022.pdf
PDFUchwała Nr 115-311-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 115-310-2016 - ws. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 114-309-2016 - ws. udziel. pełnomoc. dla uczestn. w im. Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz. Akcjonariuszy Prudni. Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w P-ku i wykon. prawa głosu.pdf
PDFUchwała Nr 114-308-2016 - ws. wyznaczenia Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zdromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 114-307-2016 - ws. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 114-306-2016 - ws. przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z funkcji dyrektora Domu Dziecka w Głogówku Pana Mieczysława Żebrackiego.pdf
PDFUchwała Nr 114-305-2016 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 114-304-2016 - ws. zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 114-303-2016 - ws. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 113-302-2016 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2016 roku.pdf
PDFUchwała Nr 113-301-2016 - w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 113-300-2016 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 112-299-2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 112-298-2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 112-297-2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego .pdf
PDFUchwała Nr 112-296-2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego .pdf
PDFUchwała Nr 112-295-2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 112-294-2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postep. egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 111-293-2016 - w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r. .pdf
PDFUchwała Nr 111-292-2016 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr 110-291-2016 - w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała Nr 110-290-2016 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 109-289-2016 - w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 109-288-2016 - w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała Nr 108-287-2016 - w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr 108-286-2016 - w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr 108-285-2016 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego .pdf
PDFUchwała Nr 108-284-2016 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 108-283-2016 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 108-282-2016 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFUchwała Nr 108-281-2016 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego .pdf
PDFUchwała Nr 108-280-2016 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego .pdf
PDFUchwała Nr 108-279-2016 - w sprawie powołania członka Zarządu - Prezesa spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 108-278-2016 - w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku .pdf
PDFUchwała Nr 108-277-2016 - w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 108-276-2016 - w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 107-275-2016 - w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała Nr 107-274-2016 - w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr 107-273-2016 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 106-272-2016 - w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych miejskich i zamiejskich prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.pdf
PDFUchwała Nr 106-271-2016 - w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 106-270-2016 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 105-269-2016 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A. w Prudniku i wykonywania prawa głosu.pdf
PDFUchwała Nr 103-268-2016 - w sprawie udzielania pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A. w Prudniku i wykonywania prawa głosu.pdf
PDFUchwała Nr 103-267-2016 - w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała Nr 102-266-2016 - w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr 102-265-2016 - w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr 101-264-2016 - w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr 100-263-2016- w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała nr 99-262-2016 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf 

PDFUchwała nr 99-261-2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r.pdf.pdf

PDFUchwała nr 98-260-2016 z dn. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A. w Prudniku i wykonywania prawa głosu.pdf
PDFUchwała nr 98-259-2016 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016 r.pdf
PDFUchwała nr 98-258-2016 z dn. 15.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała nr 97-257-2016 z dn 08.06.2016r. w sprawie odstąpienia od negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do negocjacji w przedmiocie odpłtnego obciążenia prawem użytkowania do 100% akcji spółki pod firmą....pdf
PDFUchwała nr 97-256-2016 z dn. 8.06.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z org....pdf
PDFUchwała nr 97- 255-2016 z dn. 08.06.2016 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016 r..pdf
PDFUchwała nr 97-254-2016 z dn. 8.06.2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r..pdf
PDFUchwała nr 96-253-2016 z dn 30.05.2016 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała nr 95-252-2016 z dn 30.05.2016 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała nr 94-251-2016 z dn 25.05.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku.pdf
PDFUchwała nr 94-250-2016 z dn 25.05.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku.pdf
PDFUchwała nr 94-249-2016 z dn 25.05.2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego i ustalenia jej ceny wywoławczej.pdf
PDFUchwała nr 94-248-2016 z dn 25.05.2016 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r.pdf
PDFUchwała nr 94-247-2016 z dn 25.05.2016 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.pdf

PDFUchwała Nr 93-246-2016 z dn. 23.05.2016r. zm. uchwałę w spr. powołania komisji konkursowej w celu pzreprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SOSW w Głogówku.pdf
PDFUchwała Nr 93-245-2016 z dn. 23.05.2016r. zm.uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku.pdf
PDFUchwała Nr 92-244-2016 z dn. 18.05.2016r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
 

PDFUchwała Nr 91-243-2016 z dn. 13.05.2016r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SOSW w Głogówku.pdf
PDFUchwała Nr 91-242-2016 z dn. 13.05.2016r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Głogówku.pdf
PDFUchwała Nr 90-241-2016 z dn. 11.05.2016r. w spr. upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała Nr 90-240-2016 z dn. 11.05.2016r. w spr. upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała Nr 90-239-2016 z dn. 11.05.2016r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 90-238-2016 z dn. 11.05.2016r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
 

PDFUchwała Nr 89-237-2016 z dn. 04.05.2016r. w spr. dopuszczenia do negocjacji w przedmiocie odpłatnego obciążenia prawem uzytkowania do 100 proc. akcji spółki pod firmą PCM SP.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 88-236-2016 z dn. 29.04.2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 88-235-2016 z dn. 29.04.2016r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 87-234-2016 z dn. 27.04.2016r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 87-233-2016 z dn. 27.04.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf

PDFUchwała Nr 86-232-2016 z dn. 20.04.2016r. w spr. Regulaminu badania (due diligence) spółki działającej pod firmą PCM S.A. w Prudniku w przedmiocie odpłatnego obciązenia prawem użytkowania do 100 proc. akcji spółki.pdf
PDFUchwała Nr 86-231-2016 z dn. 20.04.2016r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 86-230-2016 z dn. 20.04.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf

PDFUchwała Nr 85-229-2016 z dn. 15.04.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 85-228-2016 z dn. 15.04.2016r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 84-227-2016 z dn. 11.04.2016r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetragu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego i ustalenia jej ceny wywoławczej.pdf
PDFUchwała Nr 84-226-2016 z dn. 11.04.2016r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 84-225-2016 z dn. 11.04.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 83-224-2016 z dn. 07.04.2016r. zm. uchwałę w sprawie upow. do składania ośw. woli w związku z realizacją pilotażowgo programu PFRON pn. Aktywny Samorząd w 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 83-223-2016 z dn. 07.04.2016r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 83-222-2016 z dn. 07.04.2016r. w sprawie zmian buydżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 82-221-2016 z dn. 06.04.2016r. w spr. ogł. Pub. zapr. do nego.w przedm. odpłat. obciążenia prawem użytk.do 162 082 akcji zwykłych imien. o wartości nominalnej 50,00zł spółki pod firmą PCM Sp.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 81-220-2016 z dn. 07.04.2016r. w sprawie regulaminu dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2016.pdf
PDFUchwała Nr 81-219-2016 z dn. 04.04.2016r. w sprawie planu dof. form dosk. zawo. nauczycieli na rok 2016 oraz ustalenie maks. kwoty dof. w roku 2016 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe (...).pdf
PDFUchwała Nr 81-218-2016 z dn. 04.04.2016r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Prudnik na rzecz Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 81-217-2016 z dn. 04.04.2016r. w sprawie Regulaminu okreś. org., tryb pracy oraz zakres obow. członków Zespołu ds Negocjacji w przedm. odpł. obciąż. prawem użyt. do 100 pro. akcji sp. pod firmą PCM S.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 81-216-2016 z dn. 04.04.2016r. w spr. powołania Zespołu ds. Negocjacji w przedm. odpł. obciążenia prawem użytk. do 100 proc. akcji spółki pod firmą PCM S.A. w Prudniku.pdf
 

PDFUchwała Nr 80-215-2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 80-214-2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 80-213-2016 z dn. 30.03.2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 79-212-2016 z dn. 29.03.2016r. w spr. oddania w najem na okres trzech lat w tryb. bezprzet. pom. o pow. 46,59 m kw., mieszcz. się w bud. poł. w Prudniku przy ul. Klasztornej 4 (...).pdf
PDFUchwała Nr 79-211-2016 z dn. 29.03.2016r. w zm. uchwałę w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Pow. Prudnickiego.pdf
PDFUchwała Nr 77-210-2016 z dn. 18.03.2016r. w spr. upoważnienia do składania ośw. woli w związku z relizacją pilotażowgo programu PFRON pn. Aktywny Samorząd w 2016 roku.pdf
PDFUchwała Nr 77-209-2016 z dn. 18.03.2016r. w spr. upoważnienia do składania ośw. woli w związku z relizacją pilotażowgo programu PFRON pn. Aktywny Samorząd w 2016 roku.pdf
PDFUchwała Nr 77-208-2016 z dn. 18.03.2016r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa.pdf
PDFUchwała Nr 77-207-2016 z dn. 18.03.2016r. w spr. zmian planu finasowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 77-206-2016 z dn. 18.03.2016r. w spr. zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 76-205-2016 z dn. 11.03.2016r. w spr. oddania w najem na czas oznaczony do 31.12.2016r. w trybie bezprzet. lokalu o pow. 75,30 m kw., miesz. się w bud. poł. w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 (...).pdf
PDFUchwała Nr 76-204-2016 z dn. 11.03.2016r. w spr. powołania komisji do kontroli i oceny realizacji zadań publ. przez org. pozarządowe.pdf
PDFUchwała Nr 76-203-2016 z dn. 11.03.2016r. w spr. zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 76-202-2016 z dn. 11.03.2016r. w spr. zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 75-201-2016 z dn. 08.03.2016r. w spr. prpozycji pow. w skład Zespołu ds. Negocjacji w przed. odpła. obciążenia prawem użyt. do 100 procent akcji spółki pod firmą PCM Sp. a. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 75-200-2016 z dn. 08.03.2016r. w spr. zakresu, sposobu dokonania i finans. analizy majacej na celu oszac. wartości przedsię. spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majatku spółki pod firmą PCM s.a. w Prudniku.pdf

 

PDFUchwała Nr 74-199-2016 z dn. 3.03.2016r. w sparwie stanowiska co do wstępnych założeń w procesie pozysiwania partnera strategicznego dla PCM S.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała Nr 74-198-2016 z dn. 3.03.2016r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała Nr 74-198-2016 z dn. 3.03.2016r. w sparwie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
 

PDFUchwała ZP Nr 71-196-2016 z dn. 18.02.2016r. w sparwie wyanzaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Pow. Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 70-195-2016 z dn. 12.02.2016r. w sparwie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.pdf
 

PDFUchwała ZP Nr 70-194-2016 z dn. 12.02.2016r. w sparwie powołania czlonka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 69-193-2016 z dn. 8.02.2016r. w sparwie wyznaczenia do dzierżawy na czas nieokreslony w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego boksu garazowego o pow. 15,75 m.pdf
PDFUchwała ZP Nr 69-192-2016 z dn. 8.02.2016 r. w sparwie upowaznienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała ZP Nr 68-191-2016 z dn. 29.01.2016 r. w sparwie zmian planu finansowego budżetu na 2016 r..pdf
 

PDFUchwała ZP nr 66-190-2016 z dn. 21.01.2016r. w sprawie udzielenia upowaznienia do odbioru akcji serii H Prudnickiego Centrum Medycznego S.A w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP nr 66-189-2016 z dn. 21.01.2016r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała ZP nr 66-188-2016 z dn. 21.01.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała ZP nr 65-187-2016 z dn. 13.01.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP nr 65-186-2016 z dn. 13.01.2016r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2016r..pdf
PDFUchwała ZP nr 65-185-2016 z dn. 13.01.2016r. w sparwie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała ZP nr 64-184-2016 z dn, 7.01.2016r. w sprawie oddania w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym poomieszczeń o pow. 23,18 m mieszczących się w budynku położonym w Prudniku przy ul. Klasztornej 4.pdf
PDFUchwała ZP nr 64-183-2016 z dn. 7.01.2016r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciagania zobowiązań.pdf
PDFUchwała ZP nr 64-182-2016 z dn. 7.01.2016r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r..pdf
PDFUchwała ZP nr 64-181-2016 z dn. 7.01.2016r. w sparwie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2016 r..pdf
 

PDFUchwała ZP Nr 63-180-2015 z dn. 29.12.2015 r. w sparwie zmiany uchwały ZP z dnia 30.08.2013 r. w sparwie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony, odzieży i obuwia roboczego, środków higieniczno- sanitarnych oraz ewiwalentu za pranie.pdf
PDFUchwała ZP Nr 63-179-2015 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie nabycia naieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie na rzecz Powioatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 63-178-2015 z dn. 29.12.2015 r. w sparwie wyzanczenia dwóch członków zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu ktredytów i pozyczek w 2016 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 63-177-2015 z dn. 26.12.2015 r. w sparwie zaciągnięcia kredytu na pokrycie wystepującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na 2016 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 63-176-2015 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 63-175-2015 z dn. 29.12.2015r. w sparwie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 62-174-2015 z dn. 21.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2016 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 61-173-2015 z dn. 18.12.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 61-172-2015 z dn. 18.12.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 61-171-2015 z dn. 18.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 60-170-2015 z dn. 10.12.2015r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 60-169-2015 z dn. 10.12.2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 59-168-2015 z dn. 3.12.2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauvczyciela mianowa.pdf
PDFUchwała ZP Nr 59-167-2015 z dn. 3.12.2015r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 59-166-2015 z dn. 3.12.2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 58-165-2015 z dn. 27.11.2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2016 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 58-164-2015 z dn. 27.11.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf
PDFUchwała ZP Nr 58-163-2015 z dn. 27.11.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf
PDFUchwała ZP Nr 58-162-2015 z dn. 27.11.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf
PDFUchwała ZP Nr 58-161-2015 z dn. 27.11.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf
PDFUchwała ZP Nr 58-160-2015 z dn. 27.11.2015r. w sprawie zamiaru skorzystania z prawa do wczesniejszego wykupu akcji serii H PCM S.A w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 58-159-2015 z dn. 27.11.2015r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 58-158-2015 z dn. 27.11.2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 57-157-2015 z dn. 24.11.2015r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 57-156-2015 z dn. 24.11.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 56-155-2015 z dn. 18.11.2015r. w sprawie upoważnienia pracownika starostwa do załatwiania spraw w im. zarządcy drogi- Zarządu Powiatu w PRUDNIKU.pdf
PDFUchwała ZP Nr 56-153-2015 z dn. 18.11.2015r. w sprawie powołania czlonka Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCM S.A w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 56-152-2015 z dn. 18.11.2015r. w sprawie powołania czlonka Rady Nadzorczej spółki pod firmą PCM S.A w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 56-151-2015 z dn. 18.11.2015r. w sprawie powołania członka Rady Ndzorczej spółki pod firmą PCM S.A w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 56-150-2015 z dn. 18.11.2015r. w sprawie planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 56-149-2015 z dn. 18.11.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 55-148-2015 z dn. 12.11.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP zm. uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Pow. Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała ZP Nr 54-147-2015 z dn. 9.11.2015r. w sprawie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą PCM S.A w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 54-146-2015 z dn. 9.11.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w im. Powiatu Prudnickiego w Nadzwycz. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A w P-ku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 52-145-2015 z dn. 4.11.2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFUchwała ZP Nr 52-144-2015 z dn. 4.11.2015r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 52-143-2015 z dn. 4.11.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 51-142-2015 z dn. 30.10.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Prudnikcu w sprawie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickieg.pdf
PDFUchwała ZP Nr 51-141-2015 z dn. 30.10.2015r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 51-140-2015 z dn. 30.10.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 48-139-2015 z dn. 22.10.2015r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 48-138-2015 z dn. 22.10.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 48-137-2015 z dn. 21.10.2015r. w sprawie akceptacji oferty Optima Medycyna S.A z siedzibą w Opolu.pdf
 

PDFUchwała ZP Nr 48-136-2015 z dn. 21.10.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w im. Pow. Prudn. w Nadzw. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A w Prudniku i wykonania prawa glosu.pdf
PDFUchwała ZP Nr 46-135-2015 z dn. 14.10.2015 r. w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych Pow. Prudnickiego w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy w 2016 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 45-134-2015 z dn. 9.10.2015 r. w sprawie zwolania Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 45-133-2015 z dn. 9.10.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 45-132-2015 z dn. 9.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 44-131-2015 z dn. 1.10.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w im. Pow. Prudn. w Nadzw. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A w Prudniku i wykonania prawa glosu.pdf
PDFUchwała ZP Nr 43-130-2015 z dn. 25.09.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 41-129-2015 z dn. 25.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 41-128-2015 z dn. 17.09.2015 r. w sprawie wyznaczenia do dzierżawy części nieruchomości.pdf
PDFUchwała ZP Nr 41-127-2015 z dn. 17.09.2015 r. w sprawie wyznaczenia.pdf
PDFUchwała ZP Nr 41-126-2015 z dn. 17.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w Prudniku zm. uchwałę w sprawwie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sport. ORLIK.pdf
PDFUchwała ZP Nr 41-125-2015 z dn. 17.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w Prudniku w sprawie uchwalenia programu współpracy Pow. Prudnic. z organizacjami pozarz..pdf
PDFUchwała ZP Nr 40-124-2015 z dn. 10.09.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 40-123-2015 z dn. 10.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 38-122-2015 z dn. 4.09.2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedazy w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 38-121-2015 z dn. 4.09.2015 r. w sprawie wyadania opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała ZP Nr 37-120-2015 z dn. 28.08.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 37-119-2015 z dn. 28.08.2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-118-2015 z dn. 12.08.2015 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopien nauczyciela mia.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-117-2015 z dn. 12.08.2015 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopien nauczyciela mia.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-116-2015 z dn. 12.08.2015 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopien nauczyciela mia.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-115-2015 z dn. 12.08.2015 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopien nauczyciela mia.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-114-2015 z dn. 12.08.2015 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postepowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopien nauczyciela mia.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-113-2015 z dn. 12.08.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-112-2015 z dn. 12.08.2015 r. w sprawie upowaznienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-111-2015 z dn. 12.08.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc Pow. Prudnuickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-110-2015 z dn. 12.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedazy w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-109-2015 z dn. 12.08.2015r. w sprawie wyrażenia opinii dot. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-108-2015 z dn. 1.08.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w im. Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A w P-ku i wykonywania.pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-107-2015 z dn. 12.08.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 35-106-2015 z dn. 12.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 34-105-2015 z dn. 7.08.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 33-104-2015 z dn. 3.08.2015 r. w sprawie wydania opinii w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 33-103-2015 z dn. 3.08.2015 r. w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewn. do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFUchwała ZP Nr 33-102-2015 z dn. 3.08.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 33-101-2015 z dn. 3.08.2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 32-100-2015 z dn. 17.07.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 32-99-2015 z dn. 17.07.2015 r. w sprawie zmiano budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 31-98-2015 z dn. 10.07.2015 r. w sprawie upowaznienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała ZP Nr 30-98A-2015 z dn. 6.07.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 29-97-2015 z dn. 30.06.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w Prudniku zm. uchwałę w sparwie uchwalenia programu współpracy Pow. Prudnickiego z organizacjami.pdf
PDFUchwała ZP Nr 29-93-2015 z dn. 26.06.2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 28-96-2015 z dn. 26.06.2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedazy w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 28-95-2015 z dn. 26.06.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w Prudniku w sparwie ustalenia sieci szkół publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjal.pdf
PDFUchwała ZP Nr 28-94-2015 z dn. 26.06.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 27-92-2015 z dn. 17.06.2015 r. zm. uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego DPS w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 27-91-2015 z dn. 17.06.2015 r. w sprawie upowaznienia do realizacji i rozliczenia programu JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełniosprawnych w 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 27-90-2015 z dn. 17.06.2015 r. w sprawie wyznaczenia do zbycia ( przeniesienie własności działki gruntu w drodze sprzedaży) nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 27-89-2015 z dn. 17.06.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 27-88-2015 z dn. 17.06.2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 26-87-2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie upowaznienia do dokonywania czynności w imieniu Zarządu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 25-86-2015 z dn. 29.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedazy w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 25-85-2015 z dn. 29.05.2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.pdf
PDFUchwała ZP Nr 25-84-2015 z dn. 29.05.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 25-83-2015 z dn. 29.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 25-82-2015 z dn. 29.05.2015 r. w sprawie upowaznienia do dokonania czynności zastrzezonych dla kierownika zamawiającego Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 24-81-2015 z dn. 25.05.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w Prudniku w sparwie zmian w Statucie ZOZ w Białej.pdf
PDFUchwała ZP Nr 24-80-2015 z dn. 22.05.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 24-79-2015 z dn. 22.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 23-77-2015 z dn. 13.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedazy w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 23-76-2015 z dn. 13.05.2015r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 23-75-2015 z dn. 13.05.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 22-74-2015 z dn. 4.05.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w im. Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A w P-ku i wykonywania.pdf
PDFUchwała ZP Nr 21-73-2015 z dn. 30.04.2015 r. zm. uchwałę w sprawie zasad prowadzenia wycinki drzew w pasie drogowym dróg powiatowych Pow. Prudnickiego i gospodarki uzyskanym drewnem.pdf
PDFUchwała ZP Nr 21-72-2015 z dn. 30.04.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 21-71-2015 z dn. 30.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 20-70-2015 z dn. 24.04.2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedazy w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 20-69-2015 z dn. 24.04.2015r. w sprawie upowaznienia do załatwiania w spraw w imieniu zarzadcy drogi- Zarzadu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 20-68-2015 z dn. 24.04.2015r. w sprawie upowaznienia do załatwiania w spraw w imieniu zarzadcy drogi- Zarzadu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 19-67-2015 z dn. 15.04.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości połozonej w Głogówku oraz ustalenie stawk.pdf
PDFUchwała ZP Nr 19-66-2015 z dn. 15.04.2015r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała ZP Nr 19-65-2015 z dn. 15.04.2015r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 19-64-2015 z dn. 15.04.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 18-63-2015 z dn. 8.04.2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego i ustalenia jej ceny.pdf
PDFUchwała ZP Nr 18-62-2015 z dn. 8.04.2015r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 18-61-2015 z dn. 8.04.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 17-60-2015 z dn. 27.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego i ustalenia jej ceny.pdf
PDFUchwała ZP Nr 17-59-2015 z dn. 27.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedazy po raz drugw drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 17-58-2015 z dn. 27.03.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 17-57-2015 z dn. 27.03.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 16-56-2015 z dn. 19.03.2015 r. zm. uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drowi -Zarzadu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 16-55-2015 z dn. 19.03.2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 16-54-2015 z dn. 19.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia do sprzedazy w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własnośc Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 16-53-2015 z dn. 19.03.2015 r. zm. uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drowi -Zarzadu Powiatu w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 15-52-2015 z dn. 13.03.2015 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała ZP Nr 15-51-2015 z dn. 13.03.2015 r. w sprawie wydania opinii w sparwie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała ZP Nr 15-50-2015 z dn. 13.03.2015 r. w sprawie wydania opinii w sparwie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała ZP Nr 15-49-2015 z dn. 13.03.2015r. w sprawieupowaznienia do składania oświadczen woli w związku z realizacją pilotazowego programu PFRON - Aktywny Samorząd.pdf
PDFUchwała ZP Nr 15-48-2015 z dn. 13.03.2015r. w sprawie upowaznienia do składania oświadczen woli w związku z realizacją pilotazowego programu PFRON - Aktywny Samorząd.pdf
PDFUchwała ZP Nr 14-47-2015 z dn. 6.03.2015r. w sprawie okreslenia ceny sprzedazy nieruchomości stanowiącej wlasnośc Powiatu Prudnickiego w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 14-46-2015 z dn. 6.03.2015r. w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze II przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny sprzedazy nieruchomości stanowiącej wlasnośc Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 14-45-2015 z dn. 6.03.2015r. w sprawie upowaznienia do skladania oświadczeń woli.pdf
PDFUchwała ZP Nr 14-44-2015 z dn. 6.03.2015 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 14-43-2015 z dn. 6.03.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 13-42-2015 z dn. 27.02.2015r. w sprawie regulaminu dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 13-41-2015 z dn. 27.02.2015r. w sprawie planu finansowania form wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok.pdf
PDFUchwała ZP Nr 11-40-2015 z dn. 10.02.2015r. w sprawie ustalenia przykladowego wzou wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDFUchwała ZP Nr 11-39-2015 z dn. 10.02.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu RozwojuPieczy Zastępczej na lata 2015-2017.pdf
PDFUchwała ZP Nr 10-38-2015 z dn. 3.02.2015r. w sprawie udzielenia rekomendacji na funkcję Wiceprezesa Zarządu- Dyrektora ds. Medycznych spółki pod firmą PCM S.A w Prudniku przez Powiat Prudnicki- Załozyc.pdf
PDFUchwała ZP Nr 10-37-2015 z dn. 3.02.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w im. Powiatu Prudnickiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PCM S.A w P-ku i wykonywania.pdf

PDFUchwała ZP Nr 9-36-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-35-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-34-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-33-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-32-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-31-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-30-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-29-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-28-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-27-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-26-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-25-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 9-24-2015 z dn. 29.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 8-23-15 z dn. 23.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 7-22-15 z dn. 15.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 6-21-15 z dn. 5.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 6-20-15 z dn. 5.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 6-19-15 z dn. 5.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 6-18-15 z dn. 5.01.2015.pdf
PDFUchwała ZP Nr 6-17-15 z dn. 5.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 6-16-15 z dn. 5.01.2015r. w sprawie upowaznienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków i zaciągania zobowiązań..pdf
PDFUchwała ZP Nr 5-16-14 z dn. 30.12.2014r. w sprawie zaciągania kredytu na pokrycie wystepującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu na 2015r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 5-15-14 z dn. 30.12.2014r. w sprawie wyzanczenia dwóch czlonków zarządu do dokonywania czynności prawnych polegaj. na zaciąganiu kredytów i pozyczek na 2015r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 5-14-14 z dn. 30.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złozonych na realizację zadań publicznych w 2014r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 5-13-14 z dn. 30.12.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały RP w spr. okreś. trybu kryteriów oceny wniosków o realiz. zadania publ. w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-12-14 z dn. 22.12.2014r. w sprawie udzielenia rekomendacji na funkcję Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego spółki pod firmą PCM S.A w Prudniku przez Powiat Prudnicki.pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-11-14 z dn. 22.12.2014r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania koncepcji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-10-14 z dn. 22.12.2014r. w sprawie upowaznienia do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną.pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-9-14 z dn. 22.12.2014r. w sprawie udostępnienia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 587-219, mapa 9 o pow. 0,0771ha z zasobu nieruchomości Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-8-14 z dn. 22.12.2014r. w sprawie umorzenia opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-7-14 z dn. 22.12.2014r. w sprawie umorzenia opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-6-14 z dn. 22.12.2014r. w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w Międzyszkolnej Bursie w Prudniku.pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-5-14 z dn. 22.12.2014r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2015 r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-4-14 z dn. 12212.2014r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2014r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 3-3-14 z dn. 22.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 1-2-14 z dn. 11.12.2014r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2014r..pdf
PDFUchwała ZP Nr 1-1-14 z dn. 11.12.2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Prudnickiego na 2014r..pdf