Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2014

PDFZarządzenie Nr 1-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 7 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Bezpieczeństwa Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (154,34KB)

PDFZarządzenie Nr 02-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 7 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie rejestrów prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (2,66MB)
PDFZarządzenie Nr 03-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 7 stycznia 2014r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014r..pdf (172,26KB)
PDFZarządzenie Nr 04-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 20 stycznia 2014r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Prudniku w 2014r.pdf (163,82KB)
PDFZarządzenie Nr 05-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 20 stycznia 2014r. w spr. powołania w Starostwie Pow. w Prudn. komisji, celem dokonania i przekazania znjadujących się w archiwum zakł. akt dokum. niearch. (...).pdf (255,63KB)
PDFZarządzenie Nr 06-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 20 stycznia 2014r. w spr. ustalania terminarza przekazywania wytwarzanej dokumentacji przez Wydziały Starostwa i samodzielne stanowiska pracy do archiwum zakład..pdf (229,40KB)

PDFZarządzenie Nr 07-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 20 stycznia 2014r. w spr. powołania w Starostwie Pow. w Prudn. komisji, celem dokonania i przekazania znjadujących się w archiwum zakł. akt dokum. niearch. (...).pdf (254,50KB)
PDFZarządzenie Nr 08-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 27 stycznia 2014r. w spr. powołania Zespołu roboczego ds. Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf (1,19MB)
PDFZarządzenie Nr 09-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 27 stycznia 2014r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2014r..pdf (165,51KB)
PDFZarządzenie Nr 10-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 27 stycznia 2014r. w spr. powołania w Starostwie Pow. w Prudn. komisji, celem dokonania i przekazania znjadujących się w archiwum zakł. akt dokum. niearch. (...).pdf (259,19KB)
PDFZarządzenie Nr 11-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 27 stycznia 2014r. w spr. powołania w Starostwie Pow. w Prudn. komisji, celem dokonania i przekazania znjadujących się w archiwum zakł. akt dokum. niearch. (...).pdf (263,77KB)
PDFZarządzenie Nr 12-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 27 stycznia 2014r. w spr. powołania w Starostwie Pow. w Prudn. komisji, celem dokonania i przekazania znjadujących się w archiwum zakł. akt dokum. niearch. (...).pdf (280,35KB)
PDFZarządzenie Nr 13-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 3 lutego 2014r. w spr. powołania zespołów roboczych w Starostwie Pow. w Prudniku w zakresie prac nad strateg. tworzonymi w ramach Projektu Part. Nyskie 2020 .pdf (699,05KB)
PDFZarządzenie Nr 14-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 10 lutego 2014r. w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (217,54KB)
PDFZarządzenie Nr 15-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 18 lutego 2014r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2014r. - Grabina.pdf (166,91KB)
PDFZarządzenie Nr 16-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 21 lutego 2014r. w spr. wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamów. na dostawę w okresie od 01.07.2015r. do 31.12.2016r. energii elektrycznej (...).pdf (994,43KB)
PDFZarządzenie Nr 15a-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 10 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie w spr. ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (165,65KB)
PDFZarządzenie Nr 17-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 3 marca 2014r. zm. zarządz. w spr. wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji (...).pdf (204,72KB)
PDFZarządzenie Nr 18-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 11 marca 2014r. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (244,53KB)
PDFZarządzenie Nr 19-2014 Starosty Prudnickiego z dnia 23 kwietnia 2014r. zmieniajace zarządzenie w spr. powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.pdf (152,83KB)

PDFZarządzenie nr 20 2014 Starosty Powiatu Prudnickiego z dnia 13 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołanie stałej komisji do przeprowadzania oceny stanu, ustalenia sposobu zagospodarowania i likwidacji.pdf (197,32KB)
PDFZarządzenie nr 21 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z przyborów biurowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (336,67KB)
PDFZarządzenie nr 22 2014 Starosty Powiatu Prudnickiego z dnia 13 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami.pdf (190,32KB)
PDFZarządzenie nr 23 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (177,37KB)
PDFZarządzenie nr 24 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym Prudniku komisji w celu wyłączenia meteriałów z Zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodez.pdf (188,05KB)
PDFZarządzenie nr 25 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku, o wartości nie przekraczającej wyrażonej.pdf (3,54MB)
PDFZarządzenie nr 26 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz1.pdf (3,32MB)
PDFZarządzenie nr 28 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji przyznającej dofinansowanie do opłat wnoszonych przez nauczycieli za różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego.pdf (412,87KB)
PDFZarządzenie nr 29 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 26 maja 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (202,33KB)
PDFZarządzenie nr 30 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 30 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania i rozliczania pojazdów służbowych stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (213,18KB)
PDFZarządzenie nr 31 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 2 czerwca 2014r. zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (306,67KB)
PDFZarządzenie nr 32 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 02.06.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (493,59KB)
PDFZarządzenie nr 33 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 02.06.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (496,56KB)
PDFZarządzenie nr 34 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 04 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (964,01KB)
PDFZarządzenie nr 35 2014 Starosty Powiatu Prudnickiego z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające zarzędzenia w sprawie Regulamiu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (387,41KB)
PDFZarządzenie nr 36 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (179,65KB)
PDFZarządzenie nr 37 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie powołania składu zespołu spisowego do przeprowadzania inwentaryzacji.pdf (244,38KB)
PDFZarządzenie nr 38 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami, Wojsko.pdf (780,35KB)
PDFZarządzenie nr 40 2014 Starosty Prudnickiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu obrony cywilnej.pdf (192,86KB)
PDFZarządzenie nr 41 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmnieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku.pdf (377,86KB)

Zarządzenie nr 42/2014 - wyłączone z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

PDFZarządzenie nr 43 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 02 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Punkty Potwierdzenia Profilu Zaufanych.pdf (306,74KB)
PDFZarządzenie nr 43a 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 02 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf (220,18KB)
PDFZarządzenie nr 44 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie powołania składu zespołu spisowego do przeprowadzania inwentaryzacji.pdf (256,15KB)
PDFZarządzenie nr 45 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 25.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (514,57KB)
PDFZarządzenie nr 46 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 25.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (514,44KB)
PDFZarządzenie nr 47 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 25.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (508,90KB)
PDFZarządzenie nr 48 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 25.09.2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (559,36KB)
PDFZarządzenie nr 49 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 25 września 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68 2013 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (295,57KB)
PDFZarządzenie nr 50 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 25.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (537,01KB)
PDFZarządzenie nr 51 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 25.09.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (553,69KB)
PDFZarządzenie nr 52 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (207,60KB)
PDFZarządzenie nr 53 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.pdf (994,22KB)
PDFZarządzenie nr 54 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (2,11MB)
PDFZarządzenie nr 56 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym w Prudniku komisji, celem dokonania i przekazania znajdujących się w archiwum zakładowym akt dokume.pdf (277,89KB)
PDFZarządzenie nr 57 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf (2,21MB)
PDFZarządzenie nr 58 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 16.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (559,47KB)
PDFZarządzenie nr 59 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie oddelegowania przedstawicieli Powiatu Prudnickiego do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii.pdf (687,85KB)
PDFZarządzenie nr 59a 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 16.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf (572,25KB)
PDFZarządzenie nr 60 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf (406,77KB)
PDFZarządzenie nr 61 2014 Starosty Prudnickiego z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wykazu środków pieniężnych stanowiących depozyty na koniec 2014r..pdf (192,98KB)