Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych do ziemi-teren Terenowego Wykonawstwa Głogówek TAURON

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 listopada 2014 r. na wniosek nr TD/O3/OB3/2014-11 z dnia 17 listopada 2014 r. Pana Romana Guły Dyrektora Oddziału TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z terenu Terenowego Wydziału Wykonawstwa Głogówek – Miasto Głogówek, ul. Fabryczna 13 do ziemi (działka nr 382 mapa 4, obręb Głogówek) przy pomocy studni chłonnej w ilości Qmax=19,5 m3/h, Qśr=1,71 m3/dobę, Qmax=350,4 m3/rok.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1500.