Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), Starosta Prudnicki podaje do wiadomości, że na wniosek Biura Consultingowego H. Nowaczek - J. Nowaczek z Prudnika działającego w imieniu Gminy Prudnik zostało wszczęte postepowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z odwodnienie drogi gminnej (ul. Reja) do Młynówki w km 0+750 oraz na wykonanie urządzenia wodnego.


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2010-02-09