Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wo0dnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy CMM Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe z Wrocławia działającej z upoważnienia Zuzanny Bożek 43-450 Ustroń, ul. Gałczyńskiego 19 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na :

1.       odprowadzanie ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków z produkcji napojów oraz bytowo-gospodarczych) oczyszczonych na mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków przed jej rozbudową do Młynówki Szynowickiej w km 0+445 w ilości:
Qśrd = 262 m3/d
Qmaxh = 12 m3/h
Qmaxd = 284 m3/d
 
2.       odprowadzanie ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków z produkcji napojów oraz ścieków komunalnych) oczyszczonych na mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków po jej rozbudowie do Młynówki Szynowickiej w km 0+445 w ilości:
Qśrd = 1150 m3/d
Qmaxh = 135 m3/h
Qmaxd = 1635 m3/d


 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2009-12-11