Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego RSP Racławice

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 1 sierpnia 2014r. na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Racławice Śląskie, 48-250 Głogówek z dnia 30 lipca 2014r. (brak znaku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych za pomocą urządzeń kanalizacyjnych z terenu placu postojowego na terenie bazy produkcyjnej do ziemi – rowu melioracyjnego R-01  zlokalizowanego na działce nr 420 mapa 6 obręb Racławice Śląskie za pośrednictwem przepustu kolejowego w ilości:


Qmax=0,5 m3/h,

Qśr= 0,0001 m3/dobę,

Qmax= 0,006 m3/rok.

 

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1500.