Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykoanie urzadzeń wodnych-Gmina Biała ul. Nowa (Łącznik)

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 czerwca 2014 r. na wniosek z dnia 29 kwietnia 2014 r. (brak znaku) Pana Tomasza Sokulskiego pełnomocnika Gminy Biała (uzupełniony w dniu 27 czerwca 2014 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych tj:
  1. budowę trzech zespołów studzienek chłonnych Sch1, Sch2 i Sch3 w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Łącznik (ul. Nowa) stanowiącej działkę nr 251, mapa 2, obręb Łącznik
  2. budowę wylotu W prefabrykowanego ścieku korytkowego odprowadzającego wody z drogi gminnej ul. Nowej do rowu komunalnego w km 0+408m50 m (działka nr 658/260, mapa 2, obręb Łącznik
  1. na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych zebranych z drogi krajowej gminnej na odcinku:
  1. od km 0+000 do km 0+343 za pomocą trzech zespołów studzienek chłonnych tj: studzienki Sch1 w ilości Qmax=3,6 m3/h, Qśr= 0,80 m3/dobę, Qmax= 216 m3/rok, studzienki Sch2 w ilości Qmax=10 m3/h, Qśr= 2,23 m3/dobę, Qmax= 602 m3/rok i Sch3 w ilości Qmax=7,7 m3/h, Qśr= 1,72 m3/dobę, Qmax= 463 m3/rok
  2. od km 0+343 do km 0+498 za pomocą wylotu W ścieku korytkowego do rowu komunalnego w km 0+408,50 w ilości: Qmax=10 m3/h, Qśr= 2,24 m3/dobę, Qmax= 603 m3/rok.

                                  

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.