Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego-ARRIVA Sp. z o.o.

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 maja 2014 r. na wniosek nr 393/20.05.2014 z dnia 12 maja 2014 r. firmy Arriva Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 8/24  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni autobusowej zlokalizowanej na terenie oddziału Arriva w Prudniku przy ul. Kościuszki 74 w ilości Qśr= 15 m3/d, Qmax = 1,4 m3/h, Qmax = 3225 m3/rok

 o następującym składzie:

  • azot amonowy                                  ≤ 200 mgNNH4/l
  • fosfor ogólny                                     ≤ 9,0 mgP/l
  • węglowodory ropopochodne        ≤15 mg/l
  • ołów                                                   ≤ 1,0 mgPb/l

                                  

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.