Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia- mew Skrzypiec

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Prudnickiego nr Ro.II.6223-6/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. na szczególne korzystanie z wód rzeki Prudnik w km 9+870 dla potrzeb małej elektrowni wodnej zlokalizowanej
w m. Skrzypiec.

                                  

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.