Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki w Kierpniua

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 kwietnia 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jerzego Sylwestrzaka pełnomocnika Gminy Głogówek postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki dla pieszych łączącej lewy i prawy brzeg Kanału Ulgi rzeki Osobłoga w km 3+940 wraz z utwardzonymi dojściami i chodami terenowymi w miejscowości Kierpień na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 545/392 i 544/374 mapa 6 obręb Kierpień.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1500.