Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy Zuzanna Bożek 43-450 Ustroń, ul. Gałczyńskiego 19 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Białej do rzeki Młynówka Szynowicka w km 0+445 w ilości
Qśrd = 262 m3/d
Qmaxd = 284 m3/d
 Qmaxh = 12 m3/h

 

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2009-09-02