Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie o opracowaniu strategicznej oceny dokumentu p.n. Aktualizacji programu ochrony środowiska...


 

OGŁOSZENIE
 
 
Na podstawie art. 39 i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 
Zarząd Powiatu Prudnickiego
informuje
o opracowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  p.n. „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu prudnickiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015”
 
W związku z powyższym informuje się o :
- Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Starostwie Powiatowym w Prudniku  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej pokój nr 209   w godz. 800-1500
- Możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 02-06-2009 do 23-06-2009. Uwagi i wnioski można składać :
a) w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Prudniku  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej pokój nr 209   w godz. 800-1500  lub przesłać pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Prudniku 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76;
b) ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w Prudniku  w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej pokój nr 209   w godz. 800-
c) e-mailem na adres ro@powiatprudnicki.pl
 Uwagi i wnioski wniesione w wyznaczonym terminie będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Prudnickiego
 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2009-06-01