Przejdź do treści strony
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dane kontaktowe, pracownicy, działy

STAROSTWO POWIATOWE w PRUDNIKU

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76
tel. (0-77) 438 17 00,
fax. (0-77) 438 17 01,
e-mail: powiatpr(at)powiatprudnicki.pl
strona WWW: www.powiatprudnicki.pl
 

Najważniejsze dane kontaktowe

Starosta Prudnicki - Radosław Roszkowski
Gmach główny, piętro I, pokój 101
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: 

Wicestarosta - Janusz Siano
Gmach główny, piętro I, pokój 103
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: 

Sekretariat - Patrycja Stefan
Gmach główny, piętro I, pokój 102
tel.: 77 438 17 17
Kontaktowy e-mail: 

Biuro Podawcze - Patrycja Trinczek
Gmach główny, parter, obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału - Agnieszka Zagórska
Gmach główny, piętro I, pokój 104
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: 

Z-ca Naczelnika Wydziału - Emilia Cimochowska-Paluszek
Gmach główny, piętro II, pokój 203
tel.: 77 438 17 23
Kontaktowy e-mail: 

Informatyk - Marek Sobkowicz
Gmach główny, piętro II, pokój 209
tel.: 77 438 17 29
Kontaktowy e-mail: 

Informatyk - Magdalena Gołąbek
Gmach główny, piętro II, pokój 209
tel.: 77 438 17 29
Kontaktowy e-mail: 

Informatyk - Mariusz Nakonieczny
Gmach główny, piętro II, pokój 209
tel.: 77 438 17 29
Kontaktowy e-mail: 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu - Natalia Świczewska
Gmach główny, piętro I, pokój 110
tel.: 77 438 17 10
Kontaktowy e-mail: 

Ewelina Wojciechowska
Gmach główny, piętro I, pokój 109
tel.: 77 438 17 09
Kontaktowy e-mail: 

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Referatu - Waldemar Janocha
Gmach główny, piętro II, pokój 112
tel.: 77 438 17 12
Kontaktowy e-mail: 

Referat Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Referatu - Katarzyna Kret
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: 

Anna Tchórzewska
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: 

Magdalena Janisz
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: 

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Kierownik Referatu - Szymon Kaliciński
Gmach główny, parter, pomieszczenie obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 71
Kontaktowy e-mail: 

Ewelina Willim
Gmach główny, parter, pomieszczenie obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 70
Kontaktowy e-mail: 

Ewelina Burtan
Gmach główny, parter, pomieszczenie obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 71
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału - Larysa Zamorska
Gmach główny, piętro I, pokój 105
tel.: 77 438 17 05
Kontaktowy e-mail: 

Z-ca Naczelnika Wydziału - Elżbieta Leszczyńska
Gmach główny, piętro I, pokój 107
tel.: 77 438 17 07
Kontaktowy e-mail: 

Kasa - Ewa Wójtowicz
Gmach główny, parter
tel.: 77 436 93 07
Kontaktowy e-mail: 

Płace - Karolina Hulka
Gmach główny, piętro I, pokój 115
tel.: 77 438 17 15
Kontaktowy e-mail: 

Księgowość Budżetowa - Marta Kwaśniewicz
Gmach główny, piętro I, pokój 115
tel.: 77 438 17 15
Kontaktowy e-mail: 

Księgowość - Anna Łoniewska
Gmach główny, piętro I, pokój 116
tel.: 77 438 17 16
Kontaktowy e-mail: 

Księgowość - Agnieszka Skowrońska
Gmach główny, piętro I, pokój 116
tel.: 77 438 17 16
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Oświaty i Zdrowia

Naczelnik Wydziału - Anna Wojtczak
Gmach główny, piętro II, pokój 207
tel.: 77 438 17 27
Kontaktowy e-mail: 

Z-ca Naczelnika - Ryszard Matuszak
Gmach główny, piętro II, pokój 208
tel.: 77 438 17 28
Kontaktowy e-mail: 

Paulina Michalak
Gmach główny, piętro II, pokój 210
tel.: 77 438 17 30
Kontaktowy e-mail: 

Zastępstwo - Angelika Wojtaszek
Gmach główny, II piętro, pokój 208
tel.: 77 438 17 28
Kontaktowy e-mail: 

Kamila Kaczor
Gmach główny, piętro I, pokój 210
tel.: 77 438 17 30
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Administracji Budowlanej

Naczelnik Wydziału - Magdalena Tomaszewska
Gmach główny, piętro II, pokój 204
tel.: 77 438 17 24
Kontaktowy e-mail: 

Joanna Olejnik
Gmach główny, piętro II, pokój 206
tel.: 77 438 17 26
Kontaktowy e-mail: 

Mariusz Maćków
Gmach główny, piętro II, pokój 206
tel.: 77 438 17 26
Kontaktowy e-mail: 

Małgorzata Tomaszewska - Łukasiewicz
Gmach główny, piętro II, pokój 206
tel.: 77 438 17 26
Kontaktowy e-mail: 

Anna Wylęgała
Gmach główny, piętro II, pokój 204
tel.: 77 438 17 24
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Inżynierii

Naczelnik Wydziału - Przemysław Kowalski
Gmach główny, piętro III, pokój 312
tel.: 77 438 17 52
Kontaktowy e-mail: 

Rafał Włoch
Gmach główny, piętro III, pokój nr 311
tel.: 77 438 17 51
Kontaktowy e-mail: 

Tomasz Żukliński
Gmach główny, piętro III, pokój nr 311
tel.: 77 438 17 51
Kontaktowy e-mail: 

Specjalista ds. ewidencji dróg - Henryk Lenkowski
Gmach główny, piętro III, pokój 310
tel.: 77 438 17 50
Kontaktowy e-mail: 

Specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów - Ewald Stawicki
Gmach główny, piętro III, pokój 310
tel.: 77 438 17 50
Kontaktowy e-mail: 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Kierowinik Referatu - Aneta Samotus
Gmach główny, piętro II, pokój nr 212
tel.: 77 438 17 32
Kontaktowy e-mail: 

Magdalena Kornecka
Gmach główny, piętro II, pokój nr 215
tel.: 77 438 17 35, 77 438 17 00 wew. 215
Kontaktowy e-mail: 

Piotr Wancke
Gmach główny, piętro II, pokój nr 215
tel.: 77 438 17 35, 77 438 17 00 wew. 216
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału - Tomasz Woźniak
Gmach główny, parter
tel.: 77 436 93 04
Kontaktowy e-mail: 

Z-ca Naczelnika Wydziału - Lidia Roszkowska
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00
Kontaktowy e-mail: 

Rejestracja Pojazdów - Małgorzata Sulikowska
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Rejestracja Pojazdów - Kamila Bara
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Rejestracja Pojazdów - Bożena Bełziuk
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Rejestracja Pojazdów - Katarzyna Dębicka
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Rejestracja Pojazdów - Aurelia Żarska
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Prawa Jazdy - Sylwia Fulbiszewska
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Prawa Jazdy - Bożena Wacławik
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Prawa Jazdy - Elżbieta Raniszewska
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Prawa Jazdy - Natalia Smoleń
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Zamówienia publiczne

Inspektor ds. zmówień publicznych - Ryszard Mikołajów
Gmach główny, piętro II, pokój 214
tel.: 77 438 17 34
Kontaktowy e-mail: 

Kadry

Monika Muszelik
Gmach główny, piętro I, pokój 114
tel.: 77 438 17 14
Kontaktowy e-mail: 

Radcy Prawni

Radca Prawny - Emilia Cimochowska-Paluszek
Gmach główny, piętro I, pokój 106
tel.: 77 438 17 06
Kontaktowy e-mail: 

Radca Prawny - Katarzyna Benroth-Kurpiel
Gmach główny, piętro I, pokój 106
tel.: 77 438 17 06
Kontaktowy e-mail: 

Służba BHP, Koordynator do spraw dostępności

Główny specjalista ds. BHP, Koordynator do spraw dostępności - Marta Wicher
Gmach główny, III piętro, pokój 308
tel.: 77 438 17 48
Kontaktowy e-mail: 

Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku

Katarzyna Kret
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: 

Audyt i Kontrola

Audytor Wewnętrzny - Alicja Syska
Gmach główny, piętro II, pokój 211
tel.: 77 438 17 31
Kontaktowy e-mail: 

Kontroler Wewnętrzny

Kontroler Wewnętrzny, Inspektor ds. Publicznego Transportu Zbiorowego - Bogusław Podpora
Gmach główny, piętro II, pokój 211
tel.: 77 438 17 31
Kontaktowy e-mail: 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Dominika Jasińska
Gmach główny, pokój 111
tel.: 77 438 17 00
tel. kom.: 576 834 168
Kontaktowy e-mail: 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Naczelnik Wydziału - Dorota Małkowska
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 520
Kontaktowy e-mail: 

Sabina Gorek
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10
Kontaktowy e-mail: 

Aleksandra Ruda
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10
Kontaktowy e-mail: 

Michaela Sacher
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 521
Kontaktowy e-mail: 

Sylwester Dyczka
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 513
Kontaktowy e-mail: 

Alicja Zawiła
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 511
Kontaktowy e-mail: 

Monika Żegleń
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 512
Kontaktowy e-mail: 

Marek Skrobała
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 510
Kontaktowy e-mail: 

Karolina Rogoz
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 522
Kontaktowy e-mail: 

Michał Sobkowicz
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 522
Kontaktowy e-mail: 

 

 • Opublikował: Magdalena Gołąbek, data publikacji: 26-09-2007 13:57
 • Modyfikował: Magdalena Gołąbek, data modyfikacji: 11-08-2020 10:41
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Monika Muszelik
 • Data wytworzenia: 26-09-2007
 • Ilość wyświetleń: 11764
 • Link do strony: http://bip.powiatprudnicki.pl/670/1788/dane-kontaktowe-pracownicy-dzialy.html
 • Data publikacji: 26-09-2007 13:57 przez: Magdalena Gołąbek
 • Modyfikował: Magdalena Gołąbek
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Monika Muszelik
 • Data wytworzenia: 26-09-2007
 • Ilość wyświetleń: 11764
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  11-08-2020, godz. 10:41:46
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  11-08-2020, godz. 10:41:06
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  30-06-2020, godz. 10:20:51
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  10-06-2020, godz. 13:12:38
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  10-06-2020, godz. 13:11:33
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  10-06-2020, godz. 13:05:03
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  14-05-2020, godz. 14:19:26
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  14-05-2020, godz. 14:18:54
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  14-05-2020, godz. 14:18:02
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  21-04-2020, godz. 10:20:41
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  06-03-2020, godz. 11:42:56
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  03-01-2020, godz. 10:07:48
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  06-09-2019, godz. 23:18:03
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  06-09-2019, godz. 13:48:03
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Nakonieczny
 •  
  30-08-2019, godz. 14:42:21
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  30-08-2019, godz. 14:35:39
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  15-03-2019, godz. 09:51:17
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  15-03-2019, godz. 09:43:23
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  15-03-2019, godz. 09:27:44
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  16-01-2019, godz. 15:06:21
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  10-01-2019, godz. 15:27:36
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  09-01-2019, godz. 12:55:16
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  09-01-2019, godz. 11:03:08
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  02-01-2019, godz. 14:29:11
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  03-12-2018, godz. 15:09:45
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  15-10-2018, godz. 14:19:18
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  24-09-2018, godz. 12:32:13
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  17-07-2018, godz. 15:10:47
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  03-07-2018, godz. 15:14:51
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  29-06-2018, godz. 13:34:38
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  08-05-2018, godz. 08:14:03
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  07-05-2018, godz. 12:55:03
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  04-05-2018, godz. 13:49:27
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  08-01-2018, godz. 12:23:41
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  05-01-2018, godz. 11:33:17
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  05-01-2018, godz. 08:12:46
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  03-01-2018, godz. 10:41:04
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  11-12-2017, godz. 09:39:08
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  01-12-2017, godz. 11:06:28
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  01-12-2017, godz. 11:02:54
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  01-12-2017, godz. 10:42:24
  Modyfikacja strony przez: Alicja Kowal
 •  
  26-07-2017, godz. 08:20:50
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Rogoz
 •  
  26-07-2017, godz. 08:19:43
  Modyfikacja strony przez: Mariusz Rogoz
 •  
  29-12-2016, godz. 08:08:59
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  06-10-2016, godz. 11:32:50
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  19-08-2016, godz. 07:46:33
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  18-08-2016, godz. 08:59:05
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  23-06-2016, godz. 09:53:46
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  13-06-2016, godz. 12:00:04
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  19-05-2016, godz. 11:26:27
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  26-02-2016, godz. 15:27:40
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  15-02-2016, godz. 14:14:55
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-02-2016, godz. 09:12:29
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  18-01-2016, godz. 08:48:40
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  18-01-2016, godz. 08:41:07
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  28-07-2015, godz. 09:26:11
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  21-07-2015, godz. 10:22:46
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  07-05-2015, godz. 08:00:29
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  19-03-2015, godz. 10:25:45
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  19-03-2015, godz. 10:24:46
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  19-03-2015, godz. 10:20:55
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  19-03-2015, godz. 10:20:29
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  02-02-2015, godz. 14:51:23
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  02-02-2015, godz. 14:48:44
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  02-02-2015, godz. 14:48:28
  Modyfikacja strony przez: Marek Sobkowicz
 •  
  19-02-2014, godz. 12:17:23
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-02-2014, godz. 11:42:37
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-02-2014, godz. 11:41:54
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  10-12-2013, godz. 09:28:22
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  10-12-2013, godz. 09:24:55
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  05-12-2013, godz. 13:12:33
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  14-11-2013, godz. 14:06:11
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  21-02-2013, godz. 08:14:15
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  05-10-2012, godz. 12:31:21
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  14-09-2012, godz. 09:58:07
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  14-09-2012, godz. 08:47:26
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  14-09-2012, godz. 08:41:20
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  03-04-2012, godz. 10:55:16
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  29-11-2011, godz. 15:15:17
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  29-11-2011, godz. 15:14:53
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  17-05-2011, godz. 10:42:56
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  17-05-2011, godz. 10:42:17
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  17-05-2011, godz. 10:39:58
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-05-2011, godz. 11:04:32
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  28-04-2011, godz. 13:10:18
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  20-04-2011, godz. 09:09:29
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-04-2011, godz. 15:07:44
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-04-2011, godz. 15:07:30
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-04-2011, godz. 15:06:22
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-04-2011, godz. 15:03:02
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  09-12-2010, godz. 08:11:18
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  17-11-2010, godz. 14:29:05
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  02-09-2010, godz. 11:39:17
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-05-2010, godz. 13:28:13
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  20-01-2010, godz. 11:16:10
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  20-01-2010, godz. 11:15:18
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  15-12-2009, godz. 14:05:46
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  08-12-2009, godz. 07:43:18
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  03-12-2009, godz. 14:33:59
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  09-06-2009, godz. 12:58:45
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  09-06-2009, godz. 10:47:53
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  19-05-2009, godz. 08:14:46
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  06-06-2008, godz. 09:14:23
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  06-06-2008, godz. 09:12:52
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  04-06-2008, godz. 09:08:10
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  06-02-2008, godz. 13:21:02
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  17-12-2007, godz. 15:57:23
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  26-09-2007, godz. 14:13:25
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  26-09-2007, godz. 14:06:50
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  26-09-2007, godz. 13:57:52
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
 •  
  26-09-2007, godz. 13:57:16
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Gołąbek
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 76

 

tel.: 77 438 17 00
fax: 77 438 17 01
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl