Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polityka prywatności serwisu bip.powiatprudnicki.pl

1. Informacje ogólne.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starosta Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, NIP: 755-16-40-874, REGON: 531421029
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Tomasz Dragan, email: iod@powiatprudnicki.pl
 3. Operatorem serwisu www jest Starostwo Powiatowe w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, NIP: 755-16-40-874, REGON: 531421029.
 4. Operatorem Systemu SkyCMS.pl zwanym również Procesorem jest: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j., 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984 lub w dalszej części netkoncept.com
 5. Podmiotem przetwarzającym dane z newsletterów jest FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393 - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051. ALBO
 6. W celu zarządzania listą użytkowników, Administrator korzysta z serwisu Mailchimp, na którym przechowywana jest część danych użytkowników. Mailchimp to usługa do zarządzania listą adresową i wysyłania wiadomości email dostarczana przez Mailchimp Inc. z siedzibą w USA. Mailchimp ma swoją własną politykę prywatności: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego G. Przewłocki, G. Zieleźny, S. Milewski, M. Chudy netkoncept.com Spółka Jawna, 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984, KRS: 0000325599.

2. Cel i zakres zbierania danych.

 1. Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie, wiadomości email:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres email,
  3. nr telefonu.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora:
  1. Umożliwia to świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Pozwala na obsługę Twojego konta ( jeśli takowe posiadasz) i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych.
  3. Obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz.
  4. W celach związanych ze świadczeniem usług, gdzie wymagają tego od Administratora przepisy prawa podatkowego i rachunkowego.
  5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
  6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  7. Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:
   1. dostępu do Twoich danych osobowych osobowych na podst. art. 15 RODO,
   2. sprostowania Twoich danych osobowych osobowych na podst. art. 16 RODO,
   3. usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podst. art. 17 RODO,
   4. ograniczenia ich przetwarzania na podst. art. 18 RODO,
   5. przenoszenia Twoich danych osobowych na podst. art. 20 RODO,
   6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podst. art. 21 RODO,
   7. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych na podst. art. 7 ust. 3 RODO.
   Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:
   1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
   2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
   3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
   4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych. Wyświetlając stronę internetową Serwisu, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisów społecznościowych.
 9. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną Serwisu. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Serwisu, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy mediów społecznościowych, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 10. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  1. https://www.facebook.com/policy.php
  2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  3. https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
  4. https://twitter.com/privacy
  5. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ
  6. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  7. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
  8. https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy
 11. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 12. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 13. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 14. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak:
  1. Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA)
  2. Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
  3. YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)
  4. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
  5. Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  6. Google Maps (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  7. LinkedIN (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA)
  8. Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA)
  9. Tumblr (Tumblr Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA)
 15. Na stronie Serwisu korzystamy z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus Inc. (717 Market Street, Suite 700 San Francisco, California 94103 USA).
 16. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 17. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
 18. Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.
 19. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 20. Stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania Użytkowników naszego Serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
 21. Serwis korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Usługodawca tego Serwisu nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Edge
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)
  9. Windows Phone
  10. Blackberry

Obrady rozpoczęto 2018-12-27 o godz. 13:07:29, a zakończono o godz. 17:35:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Mirosław Czupkiewicz
 2. Józef Janeczko
 3. Dariusz Kolbek
 4. Joanna Korzeniowska
 5. Joachim Kosz
 6. Ryszard Kwiatkowski
 7. Józef Meleszko
 8. Radosław Roszkowski
 9. Dragomir Rudy
 10. Janusz Siano
 11. Antoni Sokołowski
 12. Magdalena Sobczak
 13. Judyta Walocha
 14. Tomasz Woźniak
 15. Bożena Wróblewska
 16. Alicja Zawiślak
 17. Kazimierz Bodaszewski


1. Otwarcie IV sesji, Przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości (13:07:00)


2. Odtworzenie hymnu państwowego (13:08:00)


3. Przedstawienie porządku obrad (13:09:00)

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu "Informacja Zarządu Powiatu w sprawie sytuacji finansowo-kadrowej w PCM w Prudniku, w szczególności oddziału ginekologiczno-położniczego." (13:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Tomasz Woźniak, Antoni Sokołowski, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Józef Meleszko
 • PRZECIW (2):
  Joachim Kosz, Janusz Siano
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kazimierz Bodaszewski

Nastąpiła zmiana quorum (13:17:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przeniesienia punktu 7 do punktu 4 - ślubowanie radnego (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Dragomir Rudy
 • PRZECIW (2):
  Magdalena Sobczak, Tomasz Woźniak

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmiany między punktami 8 i 9 (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad wraz ze zmianami (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Józef Janeczko
 • PRZECIW (1):
  Tomasz Woźniak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska


4. Ślubowanie radnego (13:20:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:23:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Kazimierz Bodaszewski


5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2018r. (13:23:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2018r. (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Ryszard Kwiatkowski, Tomasz Woźniak, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska


6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym (13:25:00)


7. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym (13:29:00)


8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 35) (13:40:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 35) (14:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Dragomir Rudy
 • PRZECIW (6):
  Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz


9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 rok (druk nr 34) (14:00:00)

       a. Odczytanie projektu uchwały budżetowej (14:00:00)

       b. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (14:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Bożena Wróblewska

       c. Odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców (14:17:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:19:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Bożena Wróblewska

       d. Przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji (14:22:00)

       e. Dyskusja nad wnioskami i ich głosowanie (14:28:00)

       f. Głosowanie uchwały budżetowej (14:57:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 rok (druk nr 34) (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Judyta Walocha, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko
 • PRZECIW (6):
  Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Tomasz Woźniak, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz

II Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 rok (druk nr 34) (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz
 • PRZECIW (6):
  Magdalena Sobczak, Tomasz Woźniak, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Kazimierz Bodaszewski


10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Prudniku (druk nr 36) (15:05:00)

       a. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej (15:05:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:05:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Ryszard Kwiatkowski
 2. Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej (15:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Mirosław Czupkiewicz, Tomasz Woźniak, Kazimierz Bodaszewski

II Głosowanie w sprawie ustalenia 3 osobowego składu Komisji Skrutacyjnej (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Tomasz Woźniak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Nastąpiła zmiana quorum (15:26:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Ryszard Kwiatkowski

       b. Zamknięcie listy kandydatów (15:27:00)

Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów (15:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Tomasz Woźniak, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Joachim Kosz, Janusz Siano, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek

       c. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (15:28:00)

Głosowanie w sprawie powołanie Komisji Skrutacyjnej (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Tomasz Woźniak, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek

       d. Głosowanie tajne w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu (15:29:00)


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 37) (15:50:00)

Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko
 • PRZECIW (3):
  Tomasz Woźniak, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 37) (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko
 • PRZECIW (3):
  Tomasz Woźniak, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ryszard Kwiatkowski


12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej (druk nr 38) (16:11:00)

Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego Zdrowia i Polityki Społecznej (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko
 • PRZECIW (2):
  Tomasz Woźniak, Dariusz Kolbek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej (druk nr 38) (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko
 • PRZECIW (3):
  Tomasz Woźniak, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek


13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 39) (16:16:00)

Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 39) (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko
 • PRZECIW (2):
  Tomasz Woźniak, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek


14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 40) (16:17:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 40) (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak, Magdalena Sobczak


15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 41) (16:19:00)

Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Tomasz Woźniak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 41) (16:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Tomasz Woźniak


16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 42) (16:23:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 42) (16:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Tomasz Woźniak, Ryszard Kwiatkowski


17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 43) (16:25:00)

Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Tomasz Woźniak, Józef Janeczko, Dragomir Rudy
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 43) (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Tomasz Woźniak


18. Rozszerzenie porządku obrad (16:30:00)

Głosowanie w sprawie dodania punktu w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Józef Meleszko, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Tomasz Woźniak, Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie dodania punktu w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (16:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Dragomir Rudy, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski
 • PRZECIW (1):
  Tomasz Woźniak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek

Nastąpiła zmiana quorum (16:34:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku po zmianach (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy
 • PRZECIW (1):
  Tomasz Woźniak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski

Nastąpiła zmiana quorum (16:35:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Mirosław Czupkiewicz


19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (druk nr 50) (16:36:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (druk nr 50) (16:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Tomasz Woźniak

Nastąpiła zmiana quorum (16:37:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Dariusz Kolbek


20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (druk nr 51) (16:37:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (druk nr 51) (16:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko
 • PRZECIW (2):
  Tomasz Woźniak, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Magdalena Sobczak, Józef Meleszko

Nastąpiła zmiana quorum (16:39:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Dariusz Kolbek


21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2019 r. (druk nr 44) (16:40:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2019 r. (druk nr 44) (16:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Janusz Siano, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Woźniak


22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2019 rok (druk nr 45) (16:41:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2019 rok (druk nr 45) (16:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Tomasz Woźniak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Janusz Siano, Magdalena Sobczak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Kazimierz Bodaszewski


23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Organizacji Terenowej NSZZFiPW Aresztu Śledczego w Prudniku (druk nr 46) (16:42:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Organizacji Terenowej NSZZFiPW Aresztu Śledczego w Prudniku (druk nr 46) (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski
 • PRZECIW (2):
  Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak, Magdalena Sobczak


24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (druk nr 47) (16:50:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (druk nr 47) (16:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Józef Janeczko
 • PRZECIW (5):
  Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski


25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 48) (16:54:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 48) (17:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Tomasz Woźniak, Józef Janeczko
 • PRZECIW (1):
  Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski


26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 49) (17:04:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 49) z przedstawioną autopoprawką (17:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Kazimierz Bodaszewski, Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak, Magdalena Sobczak


27. Informacja Zarządu Powiatu w sprawie sytuacji finansowo-kadrowej w PCM w Prudniku, w szczególności oddziału ginekologiczno-położniczego. (17:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (17:10:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Mirosław Czupkiewicz

Nastąpiła zmiana quorum (17:10:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Mirosław Czupkiewicz


28. Wnioski i oświadczenia Radnych (17:33:00)


29. Zamknięcie IV sesji Rady Powiatu (17:34:00)


Zakończono sesję (17:35:24)