Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 05-01-2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w  Starostwie Powiatowym w Prudniku, których wartości bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 złotyc

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020r., poz. 920), oraz art. 44 ust. 3, art. 162 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku, których wartości bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 złotych, stanowiący załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Prudnickiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Prudnicki

Radosław Roszkowski

 

PDF   Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 05-01-2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w  Starostwie Powiatowym w Prudniku, których wartości bez podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 130 000 złotyc.pdf

DOCXZałącznik nr 1.1 3/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1.2 3/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1.3 3/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1.4 3/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1.5 3/2021.docx

DOCXZałącznik nr 1 3/2021.docx