Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII Sesja Rady Powiatu w dniu 28.02.20 r.

Obrady rozpoczęto 2020-02-28 o godz. 13:03:58, a zakończono o godz. 15:12:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków:

 1. Mirosław Czupkiewicz
 2. Józef Janeczko
 3. Joanna Korzeniowska
 4. Joachim Kosz
 5. Ryszard Kwiatkowski
 6. Józef Meleszko
 7. Radosław Roszkowski
 8. Dragomir Rudy
 9. Janusz Siano
 10. Antoni Sokołowski
 11. Magdalena Sobczak
 12. Judyta Walocha
 13. Tomasz Woźniak
 14. Bożena Wróblewska
 15. Alicja Zawiślak
 16. Kazimierz Bodaszewski

Przedstawienie porządku obrad

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad sesji (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Tomasz Woźniak, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Janusz Siano, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dariusz Kolbek

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 31.01.2020 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 31.01.2020 r. (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Tomasz Woźniak, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020 (druk nr 192)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2020 (druk nr 192) (14:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Dragomir Rudy
 • PRZECIW (6):
  Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 193)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 193) (14:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Dragomir Rudy
 • PRZECIW (6):
  Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Tomasz Woźniak, Magdalena Sobczak

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r. (druk nr 194)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r. (druk nr 194) (14:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski
 • PRZECIW (6):
  Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Tomasz Woźniak

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w celu wspólnej realizacji projektu pn. ,,Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" (druk nr 195)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do partnerstwa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w celu wspólnej realizacji projektu pn. ,,Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" (druk nr 195) (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej (druk nr 196)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej (druk nr 196) (14:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski
 • PRZECIW (4):
  Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Janusz Siano
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Tomasz Woźniak, Radosław Roszkowski

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 197)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 197) (14:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Tomasz Woźniak, Radosław Roszkowski

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2019 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2019 r. (14:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Józef Meleszko, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Tomasz Woźniak, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Kazimierz Bodaszewski

Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2019 Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023 (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Tomasz Woźniak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2019

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2019 (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Tomasz Woźniak, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Dragomir Rudy

Roczne sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Głosowanie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Janusz Siano, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Tomasz Woźniak, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Józef Janeczko, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski


Zakończono sesję (15:12:03)