Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX Sesja Rady Powiatu w dniu 30.12.2019 r.

Obrady rozpoczęto 2019-12-30 o godz. 12:16:12, a zakończono o godz. 15:35:39 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Józef Janeczko
 2. Dariusz Kolbek
 3. Joachim Kosz
 4. Ryszard Kwiatkowski
 5. Józef Meleszko
 6. Radosław Roszkowski
 7. Dragomir Rudy
 8. Janusz Siano
 9. Antoni Sokołowski
 10. Magdalena Sobczak
 11. Tomasz Woźniak
 12. Alicja Zawiślak
 13. Kazimierz Bodaszewski

Przedstawienie porządku obrad

Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu - Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 174), w punkcie 18. (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak

Przedstawienie porządku obrad

Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu – Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu co do lokalizacji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr PRD 7001C z szafami telekomunikacyjnymi na działce 191/7 w miejscowości Wierzbiec gm. Prudnik.(druk nr 175) , w punkcie 19. (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Tomasz Woźniak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska

Przedstawienie porządku obrad

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad sesji po przedstawionych zmianach. (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu z dnia 29.11.2019 r. oraz 20.12.2019 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 29.11.2019 r. (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak, Magdalena Sobczak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu z dnia 29.11.2019 r. oraz 20.12.2019 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu dnia 20.12.2019 r. (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Tomasz Woźniak, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (druk nr 163)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (druk nr 163) (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Tomasz Woźniak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Bożena Wróblewska

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 165)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 165) (13:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski
 • PRZECIW (4):
  Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Ryszard Kwiatkowski, Tomasz Woźniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 rok (druk nr 164)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 rok (druk nr 164) (14:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Józef Janeczko
 • PRZECIW (6):
  Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Tomasz Woźniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (druk nr 166)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (druk nr 166) (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Tomasz Woźniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020 (druk nr 167)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2020 (druk nr 167) (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Woźniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. (druk nr 168)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2020 r. (druk nr 168) (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Tomasz Woźniak, Janusz Siano, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 169)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 169) (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski, Tomasz Woźniak, Józef Janeczko
 • PRZECIW (1):
  Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027'' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027"' (druk nr 170)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027'' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ,,Programu ochrony środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027"' (druk nr 170) (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Ryszard Kwiatkowski, Tomasz Woźniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Technika bez granic w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 171)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Technika bez granic w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 171) (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Tomasz Woźniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2020 r. (druk nr 172)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2020 r. (druk nr 172) (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Tomasz Woźniak, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Janusz Siano
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2020 r. (druk nr 173)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2020 r. (druk nr 173) (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Tomasz Woźniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 174)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (druk nr 174) (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Dariusz Kolbek, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Tomasz Woźniak, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu co do lokalizacji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr PRD 7001C z szafami telekomunikacyjnymi na działce 191/7 w miejscowości Wierzbiec gm. Prudnik.(druk nr 175)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu co do lokalizacji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr PRD 7001C z szafami telekomunikacyjnymi na działce 191/7 w miejscowości Wierzbiec gm. Prudnik.(druk nr 175) (14:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Józef Janeczko, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski
 • PRZECIW (4):
  Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Tomasz Woźniak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha

Skierowanie do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycji w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej

Głosowanie w sprawie skierowania do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji petycji w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Dariusz Kolbek, Tomasz Woźniak, Józef Meleszko, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski
 • PRZECIW (4):
  Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Józef Janeczko, Magdalena Sobczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Judyta Walocha


Zakończono sesję (15:35:39)